оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България

Организации

Туризъм и настаняване в
Ловни в България
Населено място: 

Ловни

Държавна дивечовъдна станция Женда
Кърджали, ул. Васил Левски 2, тел.: 0361/ 36 051, 28 806
Държавно дивечовъдно стопанство Росица
Батошево, с. Лъгът, тел.: 0675/ 9305 в. 350, 351
http://www.tour-sevlievo.hit.bg/lygyt.htm
Държавно лесничейство Белица
Белица, ул. Бор 8, тел.: 0744/ 2316
Ловно-рибарско дружество Сокол
Девин, тел.: 0885 252 737
lrd_devin@abv.bg http://lovnoribarsko-devin.piczo.com
Национална асоциация по рибарство и аквакултури в България "НАРибА-БГ"
Пловдив, ул. Васил Левски 248 , тел.: 032/ 690 217
bg_fishaqua_plovdiv@abv.bg http://nariba.bg
Сдружение на ловците и риболовците
Крумовград, пл. България 23, тел.: 03641/ 2108
Сдружение на ловците и риболовците
Кирково, тел.: 03679/ 2021
Сдружение на ловците и риболовците
Момчилград, ул. Момчил войвода 5, тел.: 03631/ 2162
Сдружение на ловците и риболовците
Кърджали, ул. Републиканска 38, тел.: 0361/ 28 860
Съюз на ловците и риболовците в България
София, 1040, бул. Витоша 31-33, тел.: 987 95 38
nlrs-slrb@cablebg.net http://www.slrb.org/
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.