оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќормативи

Ќамерени: 28   —траници: [1] 2
06.02.03 ≈вропейска директива за пакетните пътувани€, почивки и екскурзии
09.05.07 «а и против снимките в об€вите за работа
08.09.05 »зисквани€ към изграждане на хотели и мотели
26.08.03  акви данъци плащаме за колите след 2008 г.
08.02.06 ћинимални цени за екскурзоводни услуги `06
12.12.04 Ќаредба за изисквани€та към персонала на туроператори или туристически агенти
26.01.05 Ќаредба за изменение и допълнение на Ќаредба є2/1997 г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм
09.09.04 Ќаредба за категоризаци€ на туристическите обекти
12.06.07 Ќаредба за категоризиране на средствата за подслон...
09.09.04 Ќаредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
30.01.07 Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
30.01.07 Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 1)
30.01.07 Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 2)
30.01.07 Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 3)
30.01.07 Ќаредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници
12.12.04 Ќаредба за услови€та и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
09.05.07 ќб€вите за работа дискриминират най-често по възраст и пол
05.10.10 ѕравила на Ќ« ќ за безплатно лечение на българи в чужбина
10.10.03 ѕравилник за вътрешни€ ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове
09.09.04 ѕравилник за организаци€та и дейността на Ќационални€ съвет по туризъм
Ќамерени: 28   —траници: [1] 2