оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—татистика

08.02.07 Ѕрой на леглата по видове курорти през 2005 година
08.02.07 «аетост на леглата в средствата за подслон (%)
08.02.07 Ћегла в средствата за подслон
26.07.05 ћеждународните приходи от туризъм са се увеличили с 36 млрд. евро за 2004 г.
28.07.05 Ќай-печелившите световни туристически дестинации
27.07.05 Ќай-посещаваните световни туристически дестинации
20.07.05 ќптимистични прогнози за текущи€т туристически сезон
08.02.07 ѕосещени€ на чужденци в Ѕългари€ (2001 - 2005)
08.02.07 ѕосещени€ на чужденци в Ѕългари€ по вид на използвани€ транспорт (%)
08.02.07 ѕътувани€ на българи в чужбина (2001 - 2005)
22.01.07 –еализирани нощувки в различните видове средства за подслон (1980 - 2005)
08.02.07 –еализирани нощувки в средствата за подслон (2001 - 2005)
22.01.07 –еализирани нощувки от чужденци в средствата за подслон по страни
20.01.07 —ветовен туристически барометър
18.07.05 —ветовни€т туризъм продължава да се развива с бързи темпове
22.01.07 —реден брой реализирани нощувки от едно лице в средствата за подслон (1980 - 2005)
08.02.07 —редства за подслон
14.02.07 —редства за подслон по области (2005)
14.02.07 ’отели