оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќстанаха 100 кандидати за миси€ до ћарс

ƒата: 19.02.2015

—лед трети€ кръг на подбора, от първоначалните 202 586 кандидати, да участват в миси€ до ћарс, б€ха подбрани 100.

“ова е важна стъпка, към намирането направилните хора, които да отидат на ћарс.  андидатите б€ха избрани, от първоначална група от 660 души, след участие в онлайн интервюта с Ќорбърт  рафт - главен медицински директор.

«а ћарс ще могат да заминат само четирима души.  ацането им е насрочено за 2025 г.  олони€та ще е посто€нна и връщане на зем€та не се предвижда.

ѕовече от 202 000 души кандидатстваха за проекта, когато той беше об€вен през април 2013 г. ƒо поредни€ тур б€ха допуснати 660 души. ќстаналите 100 - 50 мъже и 50 жени, са подбрани по медицински показатели. ќт т€х 39 са от —еверна и ёжна јмерика, 31 от ≈вропа, 16 от јзи€, 7 от јфрика и 7 от јвстрали€.

Ќа следващи€ тур ще бъдат подбрани 40 кандидати, които ще бъдат разделени на екипи от по четирима души, за да тренират в симулирана среда. ѕроектът предвижда да бъдат обучени напълно шест екипа от по четирима души. “е ще бъдат назначени от организаци€та Mars One, ко€то на всеки две години ще изпраща екипажи от по четирима души на „ервената планета. «асега н€ма планове за връщането им на зем€та.

ѕроектът предвижда, преди първата пилотирана миси€, да бъдат изпратени спускаем и орбитиращ апарат до ћарс. »зстрелването им е насрочено за 2018 г.

ќрганизаци€та възнамер€ва да финансира проекта с глобално медийно покритие на процеса на колонизиране на ћарс, от подбора на астронавти и обучение до живота им на планетата.

Ѕаз Ћандсроп - съосновател и главен изпълнителен директор на Mars One