оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ћетище ѕловдив е пред фалит

ƒата: 18.02.2015

ѕриватизаци€ по схема " остов - Ѕ“ј Ѕалкан"

"ƒържавното дружество Ћетище ѕловдив е изправено пред фалит и е въпрос на време кредиторите да си поискат чрез съда неразплатените над 1 млн. лева за миналата година плюс 360 хил.лв. от 2011 г." - призна изпълнителни€т директор »ван  арнабитов.

Ќай-големи€т кредитор е EVN, а основни€т длъжник на компани€та е ћинистерството на транспорта, което и неин принципал. ѕрез 2014 г. министерството е намалило месечните плащани€ към летището от 220 хил. на 170 хил.лв., а от шест месеца не превежда и тези пари.

 арнабитов не вижда бизнес доводи, с които може да реши проблемите на летището и на 13 февруари депозира оставката си.

«а пръв път без заплати останаха 154 служители на летището. «а €нуари те получиха по 200 лв. аванс и обещанието, от страна на министерството на транспорта, че ще бъде преведена поне една от неизплатните заплати.

" ато спешен изход от ситуаци€та, виждам съкращаване на работното време и персонала с 30 %. ¬ момента летище ѕловдив, като международно признато резервно летище, работи 24 часа в денонощието. ѕредложихме работното време да бъде от 6 часа до 22 часа, но н€маме решението на принципала" - об€сни  арнабитов.

ѕриходите на аерогарата идват по два канала. ѕърви€т е собствената търговска дейност, а други€т източник на финансиране е от √ражданска въздухоплавателна администраци€ към ћинистерството на транспорта. —поред «акона за гражданското въздухоплаване, т€ превежда пари на летището за нетърговски дейности, като осигур€ване безопасността на полетите, поддържане на летателното поле, електроснабд€ването и т.н., за което авиокомпаниите плащат държавни такси, които после се връщат на летищата. “ова финансиране за летището е намалено с 21.4 % и от 2.6 млн.лв., през 2013 г. «а 2014 г. приходите по това перо са 2 млн.лв.

"Ќамалената издръжка се изплаща с много гол€мо забав€не, но въпреки ситуаци€та, съдбата на летище ѕловдив не е застрашена. —ъветът на директорите изпрати доклад до министъра на транспорта, вод€т се ежедневни разговори, но до момента н€ма реакци€ от министерството на транспорта" - сподели  арнабитов.

ќбщи€т размер на приходите за 2014 г. от оперативна дейност на Ћетище ѕловдив ≈јƒ  е малко над 4 млн.лв., а на разходите - 5.2 млн.лв. ѕри това разходите са свити с 1.23 %. јнализът на собствените търговските приходи на компани€та, в това число приходи от наземно обслужване, обработени товари, продажби на авиогориво, от търговски обекти, показва нарастване от 65.74 % спр€мо 2013 г.

в-к ƒневник