оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќтлагат концеси€та на Ѕанско

ƒата: 17.02.2015

ѕо време на отчета й за първите 100 дни от управлението в ресорното й ведомство, министърът на екологи€та »велина ¬асилева съобщи, че междуведомствената работна група, ко€то тр€бваше да излезе с решение най-късно до 15 февруари, по казуса с концеси€та на ски зона Ѕанско, поиска отсрочка от 10 дни. ¬чера министърът на туризма Ќиколина јнгелкова за€ви публично, че тази ср€да кабинетът ще гласува решение по казуса "Ѕанско".

–аботната група беше сформирана по нареждане на премиера Ѕойко Ѕорисов, след като ћ— отмени решение на кабинета ќрешарски за ски зона Ѕанско с мотива, че е незаконно.  омиси€та включва експерти на министерствата на околната среда и водите, на туризма, на образованието, на регионалното развитие, както и на ћ—. —лед като за пореден път разгледат всички документи и договора за концеси€та, експертите тр€бва да изл€зат с предложение за решаване на проблема с договора на сегашни€ концесионер ёлен за ползване на територии в национален парк ѕирин.

"“ова е информаци€та, ко€то получихме от ћинистерски съвет. –аботната група е поискала отсрочката за из€сн€ване на не€снотите по концеси€та.  азусът безспорно е комплициран. Ќалага се разумно решение като тр€бва да бъде защитен интересът на държавата в най-гол€ма степен, по начин, който не ощет€ва природата" обобщи министър ¬асилева.

¬ отговор на въпрос дали ще бъде дадена зелена светлина за втори кабинков лифт над Ѕанско, за което насто€ва общината и местни€т бизнес, екоминистърът повтори: "ƒо момента н€ма постъпило подобно инвестиционно намерение, но в случай, че такова има, ще бъдат спазени законните процедури, то ще бъде подложено на процедура по екологична оценка. Ќапомн€м, че според изисквани€та на ёЌ≈— ќ, в национален парк ѕирин режимите за т.нар. буферни зони са облекчени, когато става дума за строителство на съоръжени€. ¬ плановете за управление на национални паркове н€ма как да залегнат инвестиционни намерени€ за строителство, защото те уреждат режимите за защита на защитените зони в тези паркове.
»нституциите ще убед€т екологичните организации и гражданите, че н€ма олигархични зависимости в този казус, който не се решав години наред н€колко поредни правителства, с вол€та си да действат по балансиран начин, с прозрачност и предостав€не на информаци€ на обществеността."