оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«абраната за пушене в закрити обществени места остава

ƒата: 17.02.2015

Ќаказателни постановлени€ за над 304 хил€ди лева са наложени на собственици на заведени€ и граждани за нарушаване на забраната за пушене в закрити обществени места

«а миналата година служителите на регионалните здравни инспекции са направили над 180 хил€ди проверки за спазването на закона, при които са съставени 784 акта за нарушение и са издадени над 600 наказателни постановлени€, включително 653 акта за физически лица, 236 за юридически и 370 за административни нарушени€.

ѕо време на днешни€ парламентарен контрол министърът на здравеопазването ѕетър ћосков не уточни каква е събираемостта на глобите, но коментира, че за да е по-ефективен контролът са необходими по-прецизни критерии, разписани в закона, за това какво е закрито помещение и как да се процедира със заведени€та, за които се получават редовни сигнали. ѕредвид че при 184 хил€ди проверки са проверени 182 хил€ди обществени обекта, многократните нарушители са стотици.

ћосков защити служителите на здравните инспекции, като об€сни: "“ова са много натоварени хора, с много други отговорности, на чийто фон обемът от проверки е значителен. ¬едомството е отворено да си сътрудничи с неправителствени€ сектор, като н€ма фаворити сред организациите срещу тютюневи€ дим. ћиналата седимица една от тези организации поиска, н€ма да споменавам колко пари, за поддържането на гореща лини€ за сигнали за места, на които забраната се нарушава, предвид че същата лини€ вече съществува и се поддържа от служители на здравното министерство."