оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕрокуратурата не констатира нарушени€ в ски зоната на Ѕанско

ƒата: 17.02.2015

— постановление, окръжната прокуратура в Ѕлагоевград отказа да образува наказателно производство, по сигнала на еколози, свързан с използване на съоръжени€ в ски зоната на Ѕанкско в нарушение на концеси€та. ќбвинението е установило нарушени€, но поради изтичане на давност или ненамиране на данни за престъплени€, ги остав€ без разглеждане.

–ешението става €сно в ден€, в който министърът на екологи€та »велина ¬асилева съобщи, че междуведомствената работна група, ко€то тр€бваше да излезе с решение за концеси€та на ски зона Ѕанско до 15 февруари, е поискала отсрочка от 10 дни, преди да излезе с предложени€ към ћинистерски€ съвет.

—поред сигнала на Ћюбомир  остадинов и јлександър ƒунчев, от WWF, до прокуратурата, в ски зоната се експлоатоират н€кои съоръжени€ и обекти, без за т€х да са издадени разрешени€ за ползване. —тава дума за седалковата въжена лини€ Ѕъндеришка пол€на - връх “одорка, ски влека на детската писта, в местността »кришка пол€на, нови€т четириседалков лифт ѕлатото и съоръжени€ за изкуствен сн€г, помпена станци€, базови станции на GSM-оператори, гаражи, мостове, трафопостове, заведени€ за хранене и др.

ѕо-рано днес, от коалици€та «а да остане природа в Ѕългари€ съобщиха, че обвинението е открило редица нарушени€ по сигнала им и казаха, че очакват разследването да бъде завършено. —ъщевременно пък от концесионера на ски зоната ёлен јƒ за€виха, че отказът от наказателно производство е направен "поради липса на нарушени€".

¬ постановлението на благоевградската прокуратура се казва, че за съоръжени€та с повишена опасност, описани в сигнала - лифтове и влекове, е установено, че са регистрирани, преминавали са технически прегледи и имат разрешени€ за експлоатаци€.

”становено е, че липсват разрешителни за корекци€ на речното легло на река »гришка в местността Ўилигарника, река Ѕъндерица, в местността Ѕъндеришка пол€на и 3 бетонови моста над река Ѕъндерица.

"ƒействително н€ма издадени разрешителни за ползуване на воден обект - извършване на строителство в границите на речните легла, съгласно изисквани€та на «акона за водите. ѕроверката е установила, че през 2015 г. дружеството ёлен е внесло в екоминистерството за€влени€ за издаване на разрешителни. ѕри проверката на м€сто, от експерти в отдел –азрешителни, е установено, че обектите са вече изградени, издаването на разрешителни за ползуване е станало безпредметно" - гласи постановлението на прокуратурата.

ѕрокуратурата е установила и нарушени€, свързани с изграждането, без разрешение от ћинистерството на околната среда и водите, на ски лифта от ∆елезен мост до ѕлатото, чайна в същата местност, както и увеличаване на обема на резервоар за водоснабд€ване на съоръжени€та за изкуствен сн€г, в местността Ѕъндеришка пол€на. ѕрокуратурата е констатирала, че за тези обекти са издадени разрешени€ от главни€ архитект на община Ѕанско, като при издаването им са допуснати нарушени€ на «акона за устройството на териториите, като липсват надлежно издадени становища за въздействието върху околната среда.

–азрешени€та са издадени в периода 2003-2004 г., тоест – изтекъл е 10-годишни€т период, в който е можело да започне наказателното преследване. "ѕредвид факта, че към датата на завършване на проверката са изминали повече от 10 години от датата на издаване на разрешителните за строеж, не е необходимо излагането на съображени€ относно съставомерността на де€ни€та" - се посочва в решението на прокуратурата.

ѕреписката на благоевградската прокуратура е прекратена, като решението може да бъде обжалвано пред јпелативната прокуратура в —офи€.