оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаправи си сам - конкурс за малки зелени идеи

ƒата: 18.02.2015

Ќа първи€ етап на конкурса Ќаправи си сам, организиран от екологично сдружение «а «ем€та, са представени 348 проекта.
«елени идеи от ц€лата страна се състезават за 20-те микрогранта на стойност от 1 000 евро.

≈кологично сдружение «а «ем€та получи рекордните 348 проектни предложени€ за конкурса Ќаправи си сам. Ѕлизо 2/3 от т€х прескачат критериите за предварителен подбор и имат качествата да продължат към ситото на тричленното жури. “ази година журито на Ќаправи си сам ще награди 20 зелени идеи на граждани от ц€ла Ѕългари€. Ќаградените ще получат финансова помощ от 1 000 евро, с ко€то да осъществ€т сво€та природосъобразна и общественополезна иде€ до 29.10.2015 г.

"Ќаправи си сам е конкурс за малки екологични проекти, които си служат умело с основните оръжи€ в арсенала на съвременни€ земл€нин – добро хрумване, ентусиазъм, съмишленици и нулев толеранс към бюрокраци€та и разхищението на харти€. Ќаправи си сам е предизвикателството ни към всички, които могат да разкажат сво€та зелена приказка в три страници, да ни омагьосат с не€ и след това да € превърнат в реалност само за 8 месеца.
Ќачинанието на «а «ем€та цели да покаже как тук и сега, с малко усили€, скромна финансова помощ и блест€ща иде€ всеки може да трансформира м€стото, на което живее, и да вдъхнови близките си за още по-смели зелени промени. «а целта граждани, неформални групи и неправителствени организации имаха възможност да опишат накратко сво€ общественополезен проект. ѕредложени€та се приемаха до 10 февруари, 2015 г. —ега те ще бъдат разгледани от тричленно жури от експерти в сферата на проектното управление и устойчивото развитие.
јвторите на одобрените за следващи€ етап 40-45 проекта ще бъдат поканени на интервю на 21 и 22 февруари, а най-добрите 20 ще получат микрогрант от 1 000 евро. ∆урито ще се стреми поне 50 % от избраните проекти да бъдат реализирани извън гр. —офи€, за да се стимулира развитието на регионални€ зелен капацитет. ѕобедителите ще бъдат об€вени до три дни след кра€ на интервютата.
ќсвен лет€щ финансов старт, всички победители ще получат и неоценими съвети и подкрепа от «а «ем€та, до кра€ на 8-месечни€ период. ¬ предишното издание на конкурса получихме чудесни идеи, които с много малко напътстви€ и споделен опит от координаторите на различните направлени€ в «а «ем€та, можеха да станат още по-добри и да постигнат още повече резултати при същи€ вложен ресурс. “ъкмо затова, този път, от «а «ем€та решихме да осигурим и менторство на избраните проекти.
Ќаправи си сам е платформа за лесно, но ефикасно осъществ€ване на малки зелени идеи – тези, които могат да промен€т коренно общността и ежедневието ни. »деите, за които не са нужни дълбоки джобове, а остра мисъл, отдаденост и размах. —амо преди две години – през 2013 г., Ќаправи си сам събра 65 проекта. “огава от «а «ем€та номинира три предложени€, които вече пожънаха своите плодове - отглеждането на пчели в дебрите на софийски€ център, изграждането на веломаршрути край ’исар€ и слънчевото зар€дно за парк във ¬арна.
»зключително засилени€т интерес към инициативата през 2015 г. показва, че се развиваме в правилната посока. «а да улесним още повече гражданските инициативи, ще предоставим практични и реално приложими съвети към общините и организациите на местно равнище как да предостав€т подобно микрофинансиране и как да подкреп€т ефикасно малките еко проекти за големи промени” - за€ви √енади  ондарев, организатор на конкурса и координатор в ≈— «а «ем€та.

√енади  ондарев - координатор на кампани€ ≈врофондове, ≈— «а «ем€та, член на мрежата CEE Bankwatch Network

≈кологично сдружение «а «ем€та е независима неправителствена организаци€, обедин€ваща усили€та на хора, решени да работ€т за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатаци€та на хората и природата. Ќие сме част от ѕри€тели на «ем€та (Friends of the Earth) – най-гол€мата гражданска екологична организаци€ в света с повече от 40-годишна истори€, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по цели€ св€т, които отсто€ват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив св€т.
≈— «а «ем€та е член на международните организации: CEE Bankwatch Network (ћрежа за наблюдение на международните финансови институции за ÷ентрална и »зточна ≈вропа), ћеждународни енергийни бригади, GAIA (√лобално обединение срещу инсинераторите), SEEEN (≈кологични Ќѕќ за ёжна и »зточна ≈вропа) и на националните коалици€ «а да остане природа в Ѕългари€, Ѕългарска анти€дрена коалици€, Ѕългари€ без цианиди и  оалици€ за устойчиво ползване на фондовете на ≈вропейски€ съюз.

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata