оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ћетище ѕловдив остана без изпълнителен директор

ƒата: 18.02.2015

»зпълнителни€т директор на летище ѕловдив - »ван  арнабитов подаде оставка

 арнабитов стигна до този ход след като е притиснат от персонала, който претендира за неполучени заплатни. ѕодали€т оставка е несъгласен с начините на финансиране от страна на държавата. Ќа служителите са били преведени едва по 200 лева, вместо целите заплати.

"“р€бваше да преведем заплатите за €нуари, но преведохме едва по 200 лева. ‘инансирането при нас идва по две направлени€. ѕървото е собствената ни търговска дейност. «а 2014 година т€ е подобрена с над 30 %, което в цифри прави 2 000 000 лева, спр€мо 1 500 000 за предходната.
ƒруги€т източник, съгласно «акона за гражданското въздухоплаване, е издръжката за изпълнение на държавни функции. »менно оттук идва сегашното затруднение - за миналата година тази издръжка е намалена с 22 %. «а 2013 г. т€ бе 2 600 000 лева, а за 2014 г. е 2 000 000 лева" - об€сни  арнабитов.

в-к ѕреса