оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕоредна победа за гражданите в борбата им срещу държавата за достъпа до златните концесии

ƒата: 09.12.2014

¬ърховни€т административен съд отхвърли на втора инстанци€ жалбата на ћинистерски съвет срещу гражданина ¬еселин ћарков за спечелен достъп до информаци€ относно търговските концесии за добив на златни руди на фирмите јсарел ћедет, ≈лаците, ƒънди ѕрешъс ћеталс и √ќ–”Ѕ—ќ –  ърджали.

¬ аргументите си водещи€т делото съди€ и прокурарорът изтъкнаха, че присъстващи€т от страна на ћинистерски съвет експерт не е правоспособни€т ответник и прекратиха делото. ћинистерски съвет има право да обжалва в седемдневен срок.

—поред адвоката на —тефан ћарков ≈вгени€ √ригорова до месец-два по делото следва да има окончателно решение и ще има законово изискване достъпът до търговските концесии на гореизброените фирми най-после да стане публичен.

Ќад 1 200 души са подали са подали за€влени€ за достъп до обществена информаци€ за договорите за добива на златна руда. ¬сички са получили отказ от ћинистерски съвет / ћинистерството на икономиката с аргумента, че става дума за търговска тайна. —поред гражданите обаче става дума за обществен интерес, защото в  онституци€та на –епублика Ѕългари€ е записано, че подземните богатства са изключителна собственост на държавата и това е причината 25 дела срешу отказа на държавата да бъдат заведени в јдминистративен съд – град —офи€. ¬ече са спечелени 15 от т€х.

ѕо данни на —ветовната търговска организаци€, анализирани от Ѕългарската стопанска камара през 2012 г. Ѕългари€ е трета в света по износ на нерафинирана анодна мед и втора по износ на златна руда. Ѕългари€ е изнесла руди на благородни метали и техни концентрати, различни от сребърните, на обща стойност 340 млн. щатски долара, което отрежда на страната ни второ м€сто в света с глобален пазарен д€л от 10.8 %.

–оман  ендеров - «ем€та Ѕългари€