оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

≈ксперти изследват състо€нието на емблематични вековни дървета

ƒата: 08.12.2014

Ќа 9 и 10 декември 2014 г., съответно в —ливен и —офи€, ще се проведат експертни дейности с цел диагностика и оценка на състо€нието на вековни дървета. ќсвен обследването, което ще се извърши с арботом и резистограф – уреди, позвол€ващи много добра оценка на развитието и състо€нието на дърветата (вкл. наличие на кухини и гнилостни процеси в ствола им), се предвиждат и лекции на водещи специалисти в областта.

Ќа 10 декември, от 11 ч. в парк —лавейковите дъбове, в кв. Ћозенец, в —офи€, ще бъде направено обследване на екземпл€ри от групата на над 20-те вековни летни дъба, които са се намирали в градината до дома на български€ поет ѕетко —лавейков и край които са се събирали участниците в кръга „ћисъл“. ќбследването ще бъде извършено под ръководството на д-р ‘ранк –ин, основател на немската компани€ Rinntech - световен лидер в разработването на иновативни уреди и софтуер за диагностика на дървета. «а целта ще се използва специализирана техника, ко€то ще позволи както определ€не на възрастта, така и преглед на състо€нието на дърветата за идентифициране на евентуални проблеми по т€х и изготв€не на препоръки за последващи оздравителни действи€. ѕо-късно през ден€, от 15.30 ч. в зала 4 на Ћесотехнически университет, д-р –ин ще изнесе и лекци€ на тема „—ъвременна диагностика на вековни дървета”.

≈кспертни€т оглед ще бъде извършен от д-р ‘ранк –ин, гл.ас. ≈вгени ÷авков - дендролог от Ћесотехнически университет в —офи€, ћаксим янев, от ƒендро ѕротект и –ашид –ашид, от ‘ортис ‘асилити. јналогични дейности ще бъдат проведени предишни€ ден и в гр. —ливен - за вековни€ бр€ст в центъра на града, който бе избран за ≈вропейско дърво на 2014 г.

ѕредсто€щите обследвани€ са пилотни и ще покажат какво е необходимо да се полага като внимание и грижа за качествена оценка на състо€нието на значими биологични видове, попадащи под защитата на «акона за биологичното разнообразие. «а съжаление, в страната ни подобна практика н€ма, въпреки задължени€та, заложени в закона. —обствениците на защитените екземпл€ри в повечето случаи са държавни институции (общини, паркови администрации и др.), които не разполагат с целево предоставени им или осигурени от самите т€х средства за текущ мониторинг и профилактика на дърветата, поради бюджетни ограничени€. Ћипсата на специализирана техника и обучени специалисти в страната, които да работ€т с не€, е друг основен проблем в ресурсно отношение. «атова тези събити€ цел€т не да привлекат епизодично вниманието на отговорните институции и стопани на вековни дървета, а да акцентират върху проблема и необходимостта от текуща, системна грижа и мониторинг, и да стимулират действи€ в тази посока.

ƒо момента н€ма взети мерки и не е извършван анализ на състо€нието на —лавейковите дъбове с подобна апаратура. —ъбити€та са отворени за всички, които имат професионален или любителски интерес по темата, а програмата може да бъде намерена на сайта, посветен на вековните дървета - http://vekovnite.org/.

ќбследването на —лавейковите дъбове е заключителна дейност по проекта „¬ековните дървета във вековни€ град 2.0”, изпълн€ван от фондаци€ ≈коќбщност, в партньорство със сдружение ƒив рошков и фондаци€ ѕ€съчен часовник, с подкрепата на ћтел еко грант и съфинансиране от ≈вропейската комиси€. ÷елта на инициативата е да насочи вниманието на обществото към вековните дървета, ценни за биоразнообразието и историческата памет на столицата, и с не€ се приканват гражданите и гостите на града да се запозна€т с исторически факти от миналото на Ѕългари€ и известни личности, свързани с конкретни вековни дървета в —офи€.

Ћюбомира  олчева, фондаци€ ≈коќбщност
–ашид –ашид, ‘ортис ‘асилити