оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–умънското правителство помага на туристите си в јлбена

ƒата: 21.06.2014

–умънското посолство в —офи€ е приело телефонни обаждани€ от много румънски граждани, намиращи се на българското крайбрежие, които са съобщили за тежката ситуаци€ в засегнати€ от наводнени€ курорт јлбена. Ќ€ма официални данни за бро€ на румънските туристи в този курорт, но според оценките на дипломатическата миси€, направени въз основа на телефонните обаждани€, бро€т им е около 1 000 души.

ƒнес румънското правителство създаде работна група, ко€то да се заеме спешно със ситуаци€та, в ко€то се намират румънските граждани, блокирани в български€ черноморски курорт јлбена вследствие на наводнени€та в Ѕългари€ през последните дни.

¬ момента делегирани€т министър за малките и средните предпри€ти€, бизнеса и туризма ‘лорин ∆иану заминава спешно за јлбена за оценка на ситуаци€та. –аботната група влезе във връзка с българските власти, поддържа екип на м€сто, свързва се с румънците, изпаднали в затруднена ситуаци€ и прави всичко необходимо за безопасното им завръщане.

–аботната група е сформирана с пр€кото участие на ƒепартамента за спешни ситуации на –умъни€, координиран от заместник-министъра на вътрешните работи д-р –аед јрафат.

ћеждуведомствена група на ћ¬– и ћ¬н– ще информира румънската общественост за разво€ на ситуаци€та.

Ѕългарските власти вече са предоставили информаци€ и сътрудничат на румънските власти за осигур€ване на нормални услови€ за засегнатите от лошото време лица.

ќколо 1 000 румънски туристи са засегнати от наводнени€та по българското крайбрежие, уточн€ва румънското ћ¬н–, по молба на частната информационна агенци€ ћедиафакс.

ѕочетни€т консул на –умъни€ в Ѕургас се намира в јлбена, за да окаже консулска помощ на румънците там, а още двама представители на дипломатическата миси€ ще пристигнат на м€сто в най-скоро време.

агенци€ јджерпрес