оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќбщина Ѕургас изгражда 60 км велоалеи

ƒата: 19.06.2014

„ѕравим всичко, което зависи от нас като община, за да могат гражданите и гостите на града да се чувстват комфортно и сигурно, когато използват велотранспорта. ќсвен хубавите детски спомени, които всеки пази, този вид транспорт е екологосъобразен и особено удобен в градовете с интензивен трафик“ - за€ви кметът на Ѕургас – ƒимитър Ќиколов, по време на официалната церемони€ „ѕърва копка” за обект „»зграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Ѕързата автобусна лини€ - ≈тап 1 (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Ѕургас)" по проект „»нтегриран градски транспорт на Ѕургас”.

ѕо време на церемони€та беше представена и специално създадената  нига за мнени€ и препоръки, ко€то ще съхран€ва впечатлени€та на гражданите и гостите на града във връзка с реализирането на проекта. ÷елта е изграждането на единна система от велосипедни алеи, които ще обвързват по-отдалечените жилищни квартали с централната градска част и различните функционални зони на града. —троителните дейности по изграждането на веломрежата, с обща дължина от 59.8 km, ще се реализират в рамките на четири основни договора за строителство. »зпълнител на първи€ договор [»зграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Ѕързата автобусна лини€ - ≈тап 1 (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Ѕургас)"] е ѕътстрой – Ѕургас ≈ќќƒ.

ѕроектът е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по ќперативна програма „–егионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие и от държавни€ бюджет на –епублика Ѕългари€. –еализаци€та на проект „»нтегриран градски транспорт на Ѕургас” обхваща н€колко основни компонента, свързани с модернизиране на обществени€ транспорт: обнов€ване на автобусни€ парк, реконструкци€ и обнов€ване на автогара и терминали, въвеждане на бърза автобусна лини€, изграждане на система от велосипедни алеи, въвеждане на интегрирани системи за управление на обществени€ транспорт. ”спешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване услови€ за подобрена мобилност за хората, намал€ване на задръствани€та и емисиите на вредни газове, подобр€ване безопасността на градски€ транспорт.

–уска Ѕо€джиева – ръководител проект
ћобилтел: 0882 689 443
поща: r.boyadzhieva@burgas.bg
≈катерина ћилиславова - —ъни —ити ≈ќќƒ
ћобилтел: 0888 429 089
поща: ecosun.pr@gmail.com