оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

¬ъзстанов€ват туристическата инфраструктура в защитена местност ѕеликаните

ƒата: 13.06.2014

ƒнес стартира рехабилитаци€та и възстанов€ването на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура на резерват —ребърна, в защитената местност ѕеликаните.

¬ местността ѕристан на лодките, на м€стото на съществували€, но полуразрушен наколен понтон, се предвижда изграждането на понтонен кей (лодкосто€нка).

ўе се работи по премахване на пропадани€, прочистване на канавки на противопожарните пътища.