оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”крайна затвар€ границата си с –уси€

ƒата: 15.06.2014

ƒнес украински€т министър на отбраната ћихайло  овал об€ви, че от утре ”крайна ще затвори границата си с –уси€. "”краинската арми€, съвместно с граничната служба, вече не позвол€ва преминаването през 250-километров участък от браздата. Ѕуквално за н€колко дни ще бъде закрита напълно ц€лата източна граница. ”краински военни са разположени близо до руската граница заедно с граничари" - отбел€за  овал.

¬чера, сред протестиращите пред посолството на –уси€, в  иев, външни€т министър на страната јндрей ƒещица об€ви, че изключва, като крайна м€рка, ”крайна да прекрати дипломатическите отношени€ с –уси€.

»“ј–-“ј——

«аради ”крайна, —јў вкарват света във "война" с –уси€. –ол€та на ¬ашингтон в украинската криза и подкрепата, ко€то той оказва на нови€ екстремистки режим, е довела до сериозни последстви€ за останалата част от света.
—поред статистиката, през 1945 г. —јў са направили опит да свал€т над 50 правителства, много от които демократично избрани; активно са се намесили в изборите в 30 страни и са бомбардирали цивилни граждани в 30 страни, а в много от случаите съюзник на ¬ашингтон е Ћондон.
«а първи път, от времето на американски€ президент –оналд –ейгън, ¬ашингтон рискува да въвлече света в ново военна конфронтаци€. ”крайна е превърната в „увеселителен парк на ÷–”".

The Guardian