оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќбщина Ўумен ще си сътрудничи с ¬елики ѕреслав и  аспичан

ƒата: 02.04.2007

ќбщински€ съвет в Ўумен даде съгласие за сключване на споразумение за междуобщинско сътредничество с общините ¬елики ѕреслав и  аспичан. “о ще бъде сключено с цел развитие на туризма в трите общини и ще даде възможност на територи€та на Ўумен, ¬елики ѕреслав и  аспичан да бъдат реализирани големи инфраструктурни проекти.

—ъветниците приеха още, чрез публичен търг с €вно наддаване, да бъде продаден общински жилищен имот на ул. јлеко  онстантинов є4 / бивши€т ресторант —портист/. Ќачалната тръжна цена за него е 610000 лв.