оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ћаржова схема за туристически пакет с повече собствени услуги на туроператора
ƒата: 2006-02-25

“уристическата агенци€ получава за пътуването само една фактура за 150 лв. от организатора на културно меропри€тие.

—ледователно маржът на туристическата агенци€ е съответно:
1 000 лв. - 150 лв. = 850 лв.

ћаржът без 20 % ƒƒ— е:
100/120 x 850 лв. = 708.33 лв.

¬ дадени€ пример цели€т марж от 708.33 лв. подлежи на облагане с 20 % български ƒƒ—. —ледователно в описаната схема на облагане с 20 % български ƒƒ— подлежат не само режийните разноски и печалбата на туристическата агенци€, ко€то е организирала пътуването, но и сумите, които са платени от агенци€та за транспорт и настан€ване.

¬идно е, че размерът на ƒƒ—, който се дължи за това пътуване, се увеличава драстично на 171.67 лв. или 30 лв. ƒƒ— (за културно меропри€тие) + 141.67 лв. ƒƒ— (върху маржа) = 171.67 лв. ѕри това положение размерът на дължими€ ƒƒ— се увеличава почти два и половина пъти в сравнение с дължими€ ƒƒ— за пътуването, организирано по първата схема.


ѕечат на офертатаѕечат