оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ћаржова схема за туристически пакет с повече външни услуги за туроператора
ƒата: 2006-02-25

—лед присъедин€ването на Ѕългари€ към ≈— пътник възлага на българска туристическа агенци€ да уреди неговото пътуване в страна - членка на ≈—. ¬ държавата, ко€то ще посети български€т пътник, стандартната ƒƒ— ставка е 25 %, а при настан€ване в хотел се прилага намалена ƒƒ— ставка от 5 %. ћеждународните пътувани€ в рамките на ≈— все още се облагат с нулева ставка по ƒƒ—.

“уристическата агенци€ получава следните фактури:

  1. от авиокомпани€та - за полета в размер на 235 лв. (облагат се с 0% ƒƒ—)
  2. от хотела - за настан€ването в размер на 525 лв. (с включен 5% ƒƒ—)
  3. от организатора - за културното меропри€тие в размер на 150 лв. (с включен 25 % ƒƒ—)

—ъгласно специалната схема за облагане с ƒƒ— туристическите агенции не могат да приспадат платени€ ƒƒ— за услугите, които са им предоставени от други фирми за пр€ко ползване от пътника. ѕри това положение общата стойност на услугите, закупени от други фирми, възлиза на 910 лв.

«а пътуването туристическата агенци€ взема от пътника обща цена за услугата 1 000 лв., с включен ƒƒ—. ћаржът на агенци€та с включен ƒƒ— е 90 лв. (1 000 лв. - 910 лв.). ћаржът на агенци€та, без включен 20 % ƒƒ—, е 100/120 x 90 лв. = 75 лв. —ледователно българската туристическа агенци€ заплаща 20 % x 75 лв. = 15 лв. български ƒƒ—.


ѕечат на офертатаѕечат