оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ак се облагат в момента туристическите услуги в Ѕългари€
ƒата: 2006-03-01

Ѕългарската схема за облагане с ƒƒ— на туристически агенции и туроператори се отклон€ва в момента от европейската специална схема в н€колко отношени€ (виж чл. 91г - 91л от «ƒƒ—).

ѕърво, за разлика от европейската схема прилагането на българската схема не е задължително (виж чл. 91к от «ƒƒ—) и второ, туристическите агенции имат право да приспаднат 65% от ƒƒ—, който е начислен за услуги, получени от други български фирми за пр€ко ползване от пътника. ќсвен това само 35 % от маржа на туристическата агенци€ се облага с ƒƒ—. —ледователно реалната данъчна тежест върху туристическите пакети, които се продават в Ѕългари€ на пътници, които не са нейни граждани, в действителност се намал€ва до 35 % от стандартната българска ƒƒ— ставка от 20 %, т.е. до 7 %.

¬ проекта на нов «акон за ƒƒ—, който ћинистерството на финансите об€ви неотдавна, се предвижда от началото на 2007 г. преференци€та за туризма да отпадне и той да започне да се облага с 20 % ƒƒ— като всички други сектори. ¬ становище до ћ‘ основните браншови организации в туризма насто€ват да бъдат запазени сегашните нива за облагане с ƒƒ— на туристическите услуги и ставката от 7 % да се прилага не само за услугите, предлагани на чужденци, но и на български граждани. »де€та е българските граждани да бъдат стимулирани да остават на почивка в страната си. Ѕраншовите организации твърд€т, че ставката от 20% е една от най-високите за туризъм в ≈вропа и т€ би направила българската курортна индустри€ неконкурентоспособна на международни€ пазар.


ѕечат на офертатаѕечат