оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ћинимални цени за екскурзоводни услуги `06
ƒата: 2006-02-08

ќт јсоциаци€та на екскурзоводите в Ѕългари€ (ј≈Ѕ) получихме минималните препоръчителни цени за 2006 г.:

  • трансфер - 20 euro
  • Sofia sightseeing - 25 euro
  • екскурзоводско обслужване на група - 30 euro на ден
    ѕри обслужване на група в провинци€та се поемат дневните и квартирни пари на екскурзовода

ѕосочените цени са валидни за повечето езици, с изключение на гръцки, €понски и н€кои редки езици. ¬ тези случаи е допустимо конкретно договар€не, съобразно спецификата на услугите.

√орните минимални цени са препоръчителни, но при желание на фирмите, както и в зависимост от трудността на задачата, могат да бъдат по-високи.

ј≈Ѕ осигур€ва водачи в чужбина, на които фирмите заплащат командировъчните за съответната страна по ƒържавен вестник, плюс хонорар.


ѕечат на офертатаѕечат