оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 онтузии в извънработно време
ƒата: 2005-12-03

“рудовоправна консултаци€

¬ъпрос: Ќаш работник се контузи в помещението с душовете. ѕодхлъзнал се е и в резултат на това е пукнал костица на китката на едната ръка. »нцидентът е станал след кра€ на работното време. “ова трудова злополука ли е, защото работникът претендира, че е?

ќпределението за трудова злополука се съдържа в чл. 55 от  одекса за социално осигур€ване ( —ќ). «а да се приеме една злополука за трудова, тр€бва едновременно да са налице признаците, посочени в този текст. –азпоредбата съдържа две хипотези. ѕървата е, когато е настъпило внезапно увреждане на здравето през време на работа и във връзка или по повод извършваната работа. ¬тората хипотеза е да е настъпило внезапно увреждане при работа, извършена в интерес на предпри€тието.

ќт ваши€ въпрос става €сно, че злополуката се е случила извън работно време. “ова означава, че не може да попадне в първата хипотеза - внезапно увреждане по време на работа. ќсвен това не е налице функционална връзка между увреждането и извършваната работа. »нцидентът не може да попадне и под втората хипотеза, тъй като увреждането не е настъпило при извършване на работа в интерес на предпри€тието.

—поред  —ќ трудова е и злополуката станала по време на обичайни€ път при отиване или връщане от работното м€сто до основното м€сто на живеене или до друго допълнително м€сто на живеене с посто€нен характер, м€стото където осигуреното лице се храни през време на работни€ ден, както и м€стото за получаване на възнаграждение. ѕомещението с душовете в предпри€тието не попада в хипотезите на тази разпоредба, което още веднъж е в подкрепа на тезата, че злополуката не може да се приеме за трудова.

“р€бва също така да имате предвид при подобни случаи, че според закона не е налице трудова злополука, когато пострадали€т умишлено е увредил здравето си.


ѕечат на офертатаѕечат