оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ћоша дума за Ѕългари€ от чужбина - 10 години затвор
ƒата: 2005-11-18

«ловещ текст от миналото се връща в български€ Ќаказателен кодекс - в действащи€ и в бъдещи€ нов закон.

ƒесет години затвор гроз€т всеки, разгласил в чужбина неверни или грубо изопачени обсто€телства, уронващи достойнството на български€ народ или на българската държава. ћотивите на авторите за въвеждането на скандални€ текст се об€сн€ват с това, че "Ѕългари€ е била жертва на злонамерени лица, които съзнателно разпростран€ват неверни твърдени€, както и че нашата държава тр€бва да про€ви особена чувствителност към подобни про€ви".

“акива могат да са всички критикари отвън, включително еврокомисари и недоволни от калта и шума в Ѕ√ курортите британци.

¬ърховни€т касационен съд об€ви, че тексът "е почти буквален превод на Ќаказателни€ кодекс от 1951 годинаФ и е трудно да се адаптира към демократичните промени в Ѕългари€.

  • ѕрипомн€ме, че този текст е бил отменен от държавата през 1968 година.

ѕечат на офертатаѕечат