оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

’арактеристики и видове на туристическите обекти
ƒата: 2005-09-08

ѕриложение є 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4

’арактеристики и видове на туристическите обекти

1. —редства за подслон:

1.1. ’отел - общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с минимум 15 стаи за подслон, в ко€то се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. «а хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от т€х с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска бро€т на стаите да е по-малък с 20 на сто. ’отелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечени€.

’отелите могат да бъдат:

а) според периода на експлоатаци€:

 • целогодишни;
 • сезонни - в експлоатаци€ са само през определени периоди от годината;

б) според териториалното си разположение:

 • морски;
 • планински;
 • градски или в други населени места или селищни образувани€;

в) според предназначението или спецификата си:

 • апартаментен (студиен) хотел - разполага само с апартаменти или студиа със съоръжени€ или обзавеждане за съхран€ване, подготовка и консумаци€ на храна;
 • хотел резиденс - средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно обзавеждане - категори€ пет звезди, независимо от бро€ на стаите, изградено при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решени€ (резиденции, старинни сгради, сгради - паметници на културата);
 • клуб хотел - средство за подслон, в което се обслужват туристи по интереси и се предлагат основни и разнообразни допълнителни услуги;
 • балнеохотел (климатолечебен, климатобалнеолечебен хотел) - за районите със специфични физикални фактори - лечебни води, кал, климат, с подход€що развита специализирана материална база със съответни съоръжени€ и с осигурен от съответното лечебно заведение квалифициран медицински персонал; в комплекс с подход€щи видове заведени€ за хранене и развлечени€;
 • —ѕј хотел - специфичен тип хотел с категори€ четири звезди или пет звезди, в който се предлагат разнообразни водни процедури, извършвани от осигурен квалифициран персонал в подход€що изградена специализирана материална база; не е задължително водата да бъде минерална, термална или морска, но е необходимо въздействието да бъде със или чрез вода;
 • уелнес хотел - специфичен тип хотел с категори€ четири звезди или пет звезди, в който се предлагат разнообразни козметични, водни, спортни и други релаксиращо-възстанов€ващи процедури, извършвани от осигурен квалифициран персонал в подход€що изградена специализирана материална база.

1.2. ћотел - вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен извън населено м€сто до активен транспортен възел или автомагистрала.

1.3. ¬илно селище - самосто€телна териториално обособена група от нискоетажни масивни вили с комплексна многофункционално изградена инженерна и туристическа инфраструктура, в ко€то се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. ќбособ€ва се от най-малко 5 вили и има поне едно заведение за хранене и развлечени€.

1.4. “уристическо селище - самосто€телна териториално обособена група от хотели, бунгала, вили и/или комплекс от апартаменти (група от апартаменти, предостав€ни на туристи), с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. ќбособ€ва се от най-малко 5 средства за подслон или места за настан€ване и има поне едно заведение за хранене и развлечени€.

2. ћеста за настан€ване:

2.1. ѕансион (хостел) - м€сто за настан€ване (обикновено по-продължително), обзаведено с най-необходимите мебелировка, съоръжени€, съдове и прибори за ползване и самосто€телно обслужване.

2.2. ѕочивна станци€ - самосто€телно м€сто за настан€ване с преобладаващи социални функции и с инфраструктура, предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и други услуги.

2.3. —емеен хотел - сграда с подход€що архитектурно оформление с капацитет от 10 до 20 стаи за настан€ване на туристи, в ко€то се извършва хотелиерска дейност. «а обекти, изградени преди 1 юни 2003 г., се допуска капацитет от минимум 5 стаи. ќрганизаци€та на работата е предимно на семеен принцип.

—емейни€т хотел има поне едно заведение за хранене и развлечени€.

2.4. —амосто€телни стаи - до 5 стаи - самосто€телни или в апартаменти, в една сграда, предостав€ни на туристи за нощувка.

2.5. ¬ила - самосто€телно м€сто за настан€ване, масивна сграда с ниска етажност, притежаваща минимум: преддверие, хол, две спални, кухненски бокс, трапезари€, санитарен възел, тераса и паркинг. √араж се изисква само за категори€ "пет звезди".

2.6.  ъща - сграда с ниска етажност, ко€то разполага с максимум 10 стаи за настан€ване. √остите ползват общи помещени€ като: всекидневна, обзаведена кухн€, трапезари€ или м€сто за хранене и м€сто за отдих в двора. ќбслужването се извършва от домакините на къщата.

2.7. Ѕунгало - м€сто за настан€ване, изградено от строителни конструкции за сезонна или целогодишна експлоатаци€, със санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс.

2.8.  ъмпинг - охран€ван терен със съответната инфраструктура и с необходимите услови€ за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. Ќа територи€та на къмпинга могат да се разполагат бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) м€сто за настан€ване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел), други места за настан€ване, хранене и търгови€.

3. «аведени€ за хранене и развлечени€:

3.1. –есторанти - общодостъпни заведени€ за хранене и развлечени€, в които се предлагат кухненска и сладкарска продукци€, алкохолни и безалкохолни напитки. ќбслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори с използване на специални форми на сервиране. –есторантите могат да бъдат:

3.1.1.  ласически ресторант - предлага широк и разнообразен асортимент от висококачествена кухненска продукци€, сладкарска продукци€, десерти, плодове, специалитети, €сти€, тестени издели€, безалкохолни и алкохолни напитки и създава услови€ за хранене и развлечени€.

3.1.2. —пециализиран ресторант:

а) за риба, дивеч, птици или друг - асортиментът се базира на даден основен продукт;

б) барбекю, грил, скара - асортиментът се базира на печени меса на скара или плоча;

в) ресторант-клуб - обслужва туристи с определени интереси.

¬ специализираните ресторанти може да се предлага и друга кухненска продукци€, десерти, алкохолни и безалкохолни напитки.

3.1.3. –есторант с национална кухн€:

а) ресторант с българска кухн€ - предлага предимно българска национална и регионална кухн€ и напитки - механа, гостилница, странноприемница, битова къща, ханче и др.;

б) ресторант с чуждестранна кухн€ - френска, италианска, китайска, €понска и др.; асортиментът се базира на съответните национални кухни и напитки.

3.1.4. јтракционно-тематичен ресторант - с характерен архитектурен вътрешен и външен облик, с подход€щ асортимент от €сти€, напитки и/или артистично-музикална програма (шатри, кошари, колиби, фрегати, пикник и др.).

3.2. «аведени€ за бързо обслужване - предлагат ограничен типизиран асортимент от кулинарна продукци€ и/или готови пакетирани стоки, десерти, напитки - безалкохолни и алкохолни. »мат висока пропускателна способност. —амообслужването е основна форма на обслужване. ћоже да се предлага комбинирана форма на обслужване. «аведени€та за бързо обслужване могат да бъдат:

3.2.1. —нек бар - предлага асортимент от €сти€ и специалитети, приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони; готови сладкарски издели€, сладолед; топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, бира (пиво).  ухненската продукци€ се приготв€ пред клиента и се предлага от бар-плот.

3.2.2. Ѕистро - кухненската продукци€ в заведението е ограничена до: студени и топли пред€сти€, скара и аламинути, салати, супи, десерти. Ћипсва предварителни€т процес на подготовка на храната, т.е. използват се предварително подготвени храни - полуфабрикати.  арт-менюто включва топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки и бира.

3.2.3. ‘аст фууд - предлага сандвичи, различни видове бургери, пържени картофи, скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени издели€, сладкарски издели€, захарни и шоколадови издели€, сладолед, топли напитки, безалкохолни напитки и бира.

3.2.4. ѕицари€ - предлага различни видове пици, спагети, лазан€, макарони, салати, десерти и др., както и алкохолни и безалкохолни напитки.

3.2.5. «акусвалн€ - предлага разнообразен асортимент, посочен в н€ко€ от изброените групи:

 1. супи, салати, чорби и €сти€ от субпродукти;
 2. аламинути, приготвени на скара - кюфтета, кебапчета, карначета, шишчета и др., салати.

 арт менюто включва топли напитки, безалкохолни напитки, бира и ограничен набор от алкохолни напитки.

3.2.6. Ѕаничарница или мекичарница - предлага баници, бюреци, тиквеник, щрудел, мекици, тутманик, милинки, кифли, кроасани и др., както и безалкохолни напитки.

3.2.7. Ѕюфет, павилион, каравана - предлагат ограничен асортимент от готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни издели€, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

3.3. ѕитейни заведени€ - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки и закуски към т€х. ѕитейните заведени€ могат да бъдат:

3.3.1.  афе аперитив - предлага богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки; ограничен асортимент кулинарна продукци€ - салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи, бургери, захарни и шоколадови издели€, €дки, сладолед.

3.3.2. ¬инарна - предлага преобладаващо богат асортимент от наливни и бутилирани вина, други алкохолни и безалкохолни напитки, подход€ща кухненска продукци€ и мезета. ћоже да има услови€ за дегустаци€.

3.3.3. ѕивница (кръчма) - предлага разливни и бутилирани алкохолни и безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, €дки, захарни и шоколадови издели€.

3.3.4. Ѕирари€ - предлага разнообразен асортимент от наливна и бутилирана бира, салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки.

3.4.  афе сладкарница - заведени€ за допълнително хранене, в които се предлагат сладкарска продукци€, сладоледи, тестени издели€, безалкохолни и алкохолни напитки.  афе-сладкарниците могат да бъдат:

3.4.1.  афе сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски издели€, захарни и шоколадови издели€, сандвичи, бургери, тестени закуски, сладолед, топли напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, алкохолни напитки.

3.4.2. —ладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски издели€, захарни и шоколадови издели€, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли напитки и безалкохолни напитки.

3.4.3. —ладоледен салон - сладкарница с преобладаващ асортимент от разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа, сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.

3.4.4.  афене - предлага топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, малотрайни и трайни сладкарски издели€, захарни и шоколадови издели€, тестени закуски, €дки.

3.4.5.  афе клуб - заведение за клиенти с определени интереси (интернет, изкуство, игри, хазартни игри и др.), в което се предлагат топли напитки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, захарни и шоколадови издели€, €дки.

3.4.6.  афетери€ - предлага разнообразни топли напитки, безалкохолни напитки, закуски, тестени, захарни и шоколадови издели€.

3.4.7. „айна - предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки (чай, билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, гре€ни вина и др.) и закуски.

3.5. Ѕарове - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, топли напитки, €дки, сладкарски и захарни издели€, ограничен асортимент кулинарна продукци€. Ѕаровете могат да бъдат:

3.5.1.  октейл бар - предлага богат асортимент предимно от алкохолни и безалкохолни коктейли и напитки, €дки, сладкарска продукци€ и захарни издели€.

3.5.2.  афе бар - предлага различни видове кафе, безалкохолни и алкохолни напитки, плодове и др.

3.5.3. Ѕар конгресен център - предлага асортимент, предназначен за обслужване на конгресни про€ви.

3.5.4. Ѕар спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.) - предлага тонизиращи напитки, сокове, нектари, коктейли и др.

3.5.5. Ѕар фоайе (лоби бар) - предлага алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, закуски, десерти, €дки и др. –азположен е в непосредствена близост до фоайето на средства за подслон или места за настан€ване.

3.5.6. ƒискотека - заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове в търговската зала и ограничен брой места за с€дане. ѕредлага алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, €дки, топли напитки, сандвичи, захарни и шоколадови издели€.

3.5.7. Ѕар клуб - заведение с музикално-артистична програма за клиенти с определени интереси, предлагащо алкохолни и безалкохолни напитки, кухненска и сладкарска продукци€ и др.

3.5.8. ѕиано бар - заведение с тихо музициране и асортимент, съответстващ на асортимента на баровете.

3.5.9. Ѕар казино - заведение за развлечени€ с барово обслужване в казино зала.

3.5.10. Ѕар вариете - луксозно заведение с музикално-артистична програма.

3.5.11. Ќощен бар (със програма или без програма) - предлага асортимент за барове и е с нощен режим на работа.


ѕечат на офертатаѕечат