оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 атегоризирането на хотелите ще става по нов начин
ƒата: 2005-01-07

ќпредел€нето на категори€та на туристическите обекти ще се извършва както досега от министъра на икономиката, но вече по предложение на експертна комиси€, в ко€то ще влизат с равен брой гласове представители на ћинистерството на икономиката, на јгенци€та по туризъм и на национално представените сдружени€ в сектора. “ова е записано в новата Ќаредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настан€ване и заведени€та за хранене и развлечени€, ко€то излезе на 7 €нуари 2005 г. в ƒържавен вестник.

«а да бъде призната браншовата организаци€ за национална, т€ тр€бва да обедин€ва най-малко 33% от фирмите в сектора. ќт министъра на икономиката зависи категоризирането на хотели, мотели, вилни и туристически селища (две, три, четири и пет звезди) и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€. —ъщо така места за настан€ване (почивни станции, къмпинги, вили) и самосто€телни заведени€ за хранене и развлечени€ - три, четири и пет звезди. »зключени са семейните хотели, пансиони, къщи и самосто€телни стаи, чи€то категори€ ще се определ€ от кметовете на общини. “ова ще става по предложение на общинска експертна комиси€, в ко€то половинана от членовете тр€бва да са от бранша.

 метовете ще определ€т категориите на хотели и мотели - една звезда и на прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€. ќсвен това на другите места за настан€ване - една и две звезди, а също и на самосто€телните заведени€ за хранене - една и две звезди.  атегори€та на туристическите обекти се дава на базата на съответствие с минималните задължителни изисквани€ за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификаци€ на персонала.

ƒруг нов момент в наредбата е, че всички хотели и мотели (независимо от категори€та) се задължават да разполагат с рампа за инвалиди. ѕосочени са и изисквани€та за обслужване на гостите.

¬ъв всички обекти независимо от категори€та всеки ден тр€бва да се почистват и дезинфекцират санитарните помещени€ и да се зарежда със сапун. —лед употреба тр€бва да се осигур€ват шампоани, шапки за бан€, игленик, кърпички за полиране на обувки, кибрит, санитарни пликове, тоалетна харти€ и ароматизатори.

јдминистраторите в петзвездните бази тр€бва да владе€т по два чужди езика, а в 3- и 4-звездните - по един.  америерките пък е добре да имат минимални познани€ по един чужд език.

’отелите с 3, 4 и 5 звезди тр€бва да осигур€ват задължително на гостите си телевизионни и сателитни програми, както и да разполагат с климатична инсталаци€. ¬ стаите е необходимо да има минибар с меню на български и чужди език, както и меню за румсървиз. „етири- и петзвездните хотели тр€бва да предлагат лоби бар, магазини, закрит и открит басейн, фитнес, сауна, солариум, фризьорски салон и детски кът. “е е добре да разполагат с банкомат или ѕќ— терминал.

ќсвен това базите от най-висока категори€ тр€бва да осигур€т на гостите си и сейф за индивидуално съхранение на ценности и документи.

ѕолучаваната категори€ ще бъде безсрочна. ƒосега срокът беше три години. ¬ случаите, когато има открита процедура за категоризиране по старата наредба, т€ ще се довършва по новата. Ќа категоризираните туристически обекти към 13 ноември 2004 г. срокът на действие в удостоверението им се запазва.


ѕечат на офертатаѕечат