оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

‘ормул€р за записване в курс за професионално обучение по професи€та "планински водач"
ƒата: 2004-06-17

ƒо
÷ентъра за професионално обучение
на планински водачи към
јсоциаци€ "ѕланини и хора"

« ј я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈

ќт .......................................................,
(трите имена на кандидата)
лична карта є ..................................,
адрес .................................................,
телефон:............................................,
e - mail : .............................................

∆ела€ да премина курса за професионално обучение по професи€та "планински водач", код 812020 по класификаци€та на Ќационалната агенци€ за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификаци€.

ћол€ да бъда допуснат до вход€щите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

ѕрилагам:

1. ћедицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведени€ в –епублика Ѕългари€.

2.  опие от диплома за завършено средно образование.

3. ќрдер за платена такса за разглеждане на документите в размер на 5 лв.

—офи€, ...................
(дата)

ѕодпис на кандидата: ..........................


ѕечат на офертатаѕечат