оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕрофеси€ барман
ƒата: 2006-05-29

ƒа си барман е призвание

Ѕарманът тр€бва да е психолог

ќт всеки човек барман не става

¬ зависимост от заведението, барманството е професи€, ко€то може да се работи с малко знани€, но може да се практикува и на високо професионално ниво, с много повече знани€. “ози бранш е един от най-динамично развиващите се. ¬ резултат на което, българските бармани не само, че не отстъпват на колегите си от ц€л св€т, но и като комплексни качества са далеч пред т€х. Ѕългарите, работещи в тази сфера у нас и в чужбина, на практика докарват повече приходи в държавата, отколкото редица действащи политици.

Ќе е тайна, че мнозина работ€т по заведени€, просто докато завършат образованието си или докато не им се отдаде по-добър шанс в живота. Ќо и не малко от т€х имат солиден опит и знани€, достойни за уважение. ¬€рно се оказва едно друго клише - професи€та е до време. “€ дава много, но и взима не по-малко. —ъпътстват € пороци. –аботи се в почти посто€нен стрес, често в задимени и шумни заведени€. ¬ даден момент или се пристраст€ваш към този начин на живот, в които гледаш представлението от първи€ ред или си казваш, че ти е било достатъчно.

¬секи, който работи зад бара и приготв€ напитки, има право да се нарече барман. Ќеговите комплексни познани€ определ€т, докъде е стигнал в тази необ€тна професи€. јко барманът е перфектен в една дисциплина, това не го прави добър. Ќепрекъснато тр€бва да се развива в много области, като в същото време да намира баланс в набирането на знани€. јко приема работата си сериозно, иска да е в лигата на добрите, да се чувства господар на работното си м€сто и да бъде ц€лостно изграден, като професионалист, е необходимо да поддържа много добро ниво в следните пет дисциплини:

1. ќсновни познани€ за алкохолните напитки
“р€бва да е на€сно с начина на производство; съдържание на алкохол и захар; вкус и цв€т на всички спиртни напитки и ликьори, както и да има добри познани€ за видове бира и вино.

2. ћиксологи€ (mixology)
Oсвен като наука за миксирането, това ново пон€тие, определ€ способността на свободно смесване на напитки, без предварителна рецепта. «а добро справ€не, с този елемент от барманството, е необходимо:

 • добро познание на класическите смесени напитки и основните техники за приготв€нето им;
 • познаване на основните комбинации на алкохол и безалкохолни напитки;
 • умение за преценка на клиентите и техните вкусове.

¬сепризнато изискване е един барман да знае поне 150 рецепти за смесени напитки. —амо класиките са около 80. ќстаналите 70 се научават по време на практиката, като барман, след многократното им приготв€не в работни услови€. ¬ажно е извличането на основни€ принцип на миксиране, с набл€гане на пропорциите, на поносимостта между отделните съставки, вида чаша и техниката на приготв€не. »зводите, които балманът прави за себе си, са незаменими.

3. –аботата с клиенти
ƒобрата комуникативност е жизнено важна при съвременната конкуренци€ в ресторантьорството, но не всеки барман усп€ва да напипа егото на клиента. Ќ€кой са природно комуникативни и лесно осъществ€ват контакт с хората, други имат нужда от време, а трети просто и след години работа, си остават дръпнати и затворени.  лиентът не иска да вижда темерути на бара, може да го направи на улицата или дори у дома си. Ѕарът е м€сто за забавлени€, при€тна компани€ и добри напитки. Ќа своето работно м€сто барманът тр€бва да изглежда щастлив и да кара клиентите да се чувстват добре.
Ќ€колко съвета, които могат да ви помогнат:

 1. ѕерфектното познаване на менюто на заведението винаги дава допълнително спокойствие.
 2. ѕо време на цели€ процес на обслужване, усмивката не тр€бва да слиза от лицето.
 3. ƒобра преценка кога и дали да се използва шега, в разговор с клиент. “€ винаги тр€бва да е кратка и безобидна и никога свързана пр€ко с клиента.
 4. ƒори капката по стената на запотената чаша е безобиден повод за разговор с клиента, особено ако е сам. ѕерсоналното внимание е много важно за повечето хора. “ака се печел€т редовни посетители, защо не и при€тели. ≈дин непринуден сърдечен разговор би бил много разтоварващ за двете страни.
 5. »ма моменти, в които барманът не тр€бва да се опитва да е забавен. »ма и клиенти, които просто искат да бъдат оставени на спокойствие.
 6. ¬ бара не се произнас€ думата Дн€маФ! ¬инаги може да се предложи алтернатива на клиента.

»ма моменти, в които барманът тр€бва да покаже, че е способен да забавл€ва клиентите си с ентътейнинг (entertaining). Ѕарманите с добър ентътейнинг са способни да въвлекат клиентите в стопроцентово парти, да забрав€т почти всички задръжки и да създадат незабравимо шоу за своите гости.

4. ¬ладеене на чужди езици
»зключително необходим елемент, независимо дали заведението е в курортен комплекс или в н€кой провинциален град. ≈зиковата култура е необходима не само за комуникиране с клиентите, а и за свободно ползванее на чужда литература. јнглийски€т е абсолютно задължителен! Ѕез него не може да се свали дори една рецепта от интернет. ∆елателно е да се знае немски и руски, поне на ниво свободна комуникаци€ при приемане на поръчката.
ѕовечето заведени€ в летните и зимни курорти, при набиране на персонал, изискват владеене на два западни езика. »злишно е да споменаваме, че без т€х е немислимо да кандидатствате за работа в чужбина.

5. ‘леър (Flair)
 оронната дисциплина в барманството - най-атрактивна, най-трудна, най-оплювана и най-възхвал€вана. “€ е тази, ко€то събира погледите на хората, кара ги да крещ€т от удоволствие, а човекът зад бара превръща в герой. ¬с€ко жонглиране с бутилки, чаши, шейкъри, лед, плодове и т.н. може да се нарече флеър и се раздел€ на два вида - работен и екстремен.

 • –аботен флеър (работни движени€)
  “ова е флеър, използван по време на подготовката на напитките за конкретни€ клиент. ѕри него процесът на смесване на напитки не се прекъсва, като в същото време се използват атрактивни движени€. ќтличава се с по-гол€мо количество течност в бутилките. “е са тези, с които се работи на бара и обикновено са доста пълни, което прави движени€та с т€х по-семпли и премерени, за да не се разлива алкохол.  ласика в тази дисциплина са движени€та с бутилка и тин (жел€зната част от бостън шейкър). ’арактерно за работни€ флеър е, че при самото приготв€не на дадена смесена напитка, барманът изпълн€ва всеки един елемент от процеса максимално атрактивно. »зползва се жонглиране с ледчета, р€зане на стру€, наливане през лакът, сглоб€ване и разглоб€ване на шейкър и т.н.
  Ќе се позвол€ва докосване с ръце на леда, вътрешната и външна горна част на чашите на клиента и украсата.
 • ≈кстремен флеър
  “ук нещата стават много сериозни, крайно интересни и дори опасни за здравето на бармана. ¬ тази дисциплина влизат главозамайващи движени€ с три или пет предмета, било то тин, бутилка или комбинаци€ между двете. ћного е трудно да се опише с думи нещо, което дори вид€но с очи, изглежда неверо€тно. Ќай-добра демостраци€ на екстремен флеър са видеорепортажите от състезани€ за бармани. “ова е и най-добри€т начин за самообучение. ƒруг вариант са специализираните бармански курс или доказали се бармани от страната.

¬секи упражн€ват професи€та барман, тр€бва да обръща изключително внимание на външни€ си вид. ќсвен стандартните елементарни хигиенни изисквани€, не е желателно ръцете, с които се поднас€т напитки да са покрити с косми. —ъщото важи за врата, носа, ушите и областта между веждите. “акива са съвременните изисквани€ за мъжка красота и тр€бва стриктно да се спазват. ¬се пак,

Ѕарманите посрещат с външни€ си вид, а изпращат с коктейли.


ѕечат на офертатаѕечат