оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

≈кспертна комиси€ по туризъм и услуги `06
ƒата: 2005-12-24

—писък на членовете на експертната комиси€ по туризъм и услуги за 2006 година:

  1. инж. Ѕорис √ълъбов - председател на ≈  на Ѕ— , тел.: 987 40 59
  2. ћагдалена —танулова - ћинистерство на образованието и науката, тел.: 921 77 85
  3. Ѕистра Ќожарова-“итева - ƒържавна агунци€ по туризъм, тел.: 926 31 27
  4. »скра  анаврова - јгенци€ по заетостта към ћ“—ѕ, тел.: 933 28 66
  5. ≈лисавета ƒимитриева - Ѕ— , тел.: 986 42 25
  6. Ѕлаговест Ћефтеров - Ѕј“ј, тел.: 971 36 28
  7. ƒесислава ¬ладиславова -  Ќ—Ѕ - ‘едераци€ на синдикалните организации от туризма, тел.: 992 39 33
  8. ƒ€нко ƒимов -  “ ѕодкрепа, тел.: 981 57 34
  9. ≈втим ƒимитров -  Ќ—Ѕ, тел.: 981 52 15

ѕечат на офертатаѕечат