оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 акво е Ќј——–?
ƒата: 2006-08-22

—истемата за управление Ќј——– (Ујнализ на опасностите и контрол на критичните точкиФ) има за цел да ликвидира или да намали до минимум потенциалните рискове от замърс€ване на хранителните продукти.

Ќј——– гарантира на потребителите, че предоставените услуги и предлаганите храни са безопасни.

¬ъвеждането на Ќј——– е задължително за производители и търговци на храни, включително за хотели, в които се предлага храна.

¬недр€ването е регламентирано в «акона за храните.

—ертификаци€та по Ќј——– не е задължителна,но има добавена стойност за предоставените услуги.

 ак се избира консултант?

ѕотърсете съдействие от:

ѕроверете препоръчани€ консултант за:

  • референции от сертифициращи органи и клиенти
  • членство в браншова организаци€ (допълнителна атестаци€)
  • приключени проекти и в кой бранш са те
  • спазва ли определен стандарт за работа с клиенти
  • предварителна оферта и крайни цени

ѕечат на офертатаѕечат