оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒесетте най-големи грешки на мениджмънта в хотелиерството и ресторантьорството
ƒата: 2004-04-07

¬сички досегашни мениджърски теории са с положителна насоченост.  азано с други думи, различните методи и техники описват как би тр€бвало да се управл€ва, но остав€т встрани това, което би могло да се случи.

  1. Ћипсата на усъвършенстване води до липса на мотиваци€
  2. –ъководителите не са треньори
  3. ѕогрешен мениджмънт на времето
  4. ѕосредствеността задовол€ва
  5. Ћипса на творческо развитие
  6. “радиционализмът спира навлизането на новости във фирмата
  7. –ъководни€т екип е престанал да се образова
  8.  ачеството се бърка със задоволеността на клиента
  9. –ационализации на погрешното м€сто
  10. Ћипса на висококачествено обслужване

ѕечат на офертатаѕечат