оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—ръбските митничари изземват недекларирана валута
ƒата: 2001-07-12

Ѕългарите, пътуващи за —ърби€, да изискват от служителите на митниците в съседната страна да им предостав€т митнически декларации, в които да вписват точни€ размер на притежаваната валута, съветват от ћ¬н–.

“ова изискване да се спазва дори и за дребните суми, защото в противен случай може да се разделите с т€х на границата, съветват още от външно.

—поред член 112 от «акона за валутната дейност на —ърби€ чужденците се задължават да изнас€т валута, ко€то съответства на внесената, об€вена в деклараци€та.


ѕечат на офертатаѕечат