оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

»нтернет рекламата
ƒата: 2006-08-29

«а едни отлив, за други прилив


"ѕо-чисто, по-б€ло, по-добро, по-красиво, по-секси! » по-евтино!" јко чувате подобни фрази над 100 пъти за един уикенд и ако виждате "безупречно бели чаршафи", като затворите очи, то значи сте кандидати да влезете в списъка на антирекламно настроените зрители. “ези, които превключват телевизора или радиото на друга програма по време на рекламната пауза. √ол€ма част от същите тези хора обаче н€мат нищо против да вид€т реклама под формата на закачлив банер на новинарски или портален сайт, докато преглеждат новостите от страната и чужбина или търс€т информаци€ по работа.

«ащо ли във времена, когато рекламните специалисти с трудност се бор€т да задържат вниманието на потребителите, Google, Yahoo!, MSN и интерактивните агенции процъфт€ват? «ащо самите рекламодатели увеличават бюджетите си за интернет за сметка на телевизионната или радиореклама? «ащо във времена, когато доброто позициониране на продуктите задължително тр€бва да мине през обратната връзка от потенциалните потребители, повечето проучвани€ и информаци€ се събират от маркетолозите онлайн?

ќтговорът е €сен: защото интернет е интерактивна меди€ и рекламата онлайн е доброволна. «ащото забързаната, задъхана, работеща публика н€ма време и желание да се отпусне пред телевизора и да изчака рекламите. «ащото от сво€ страна рекламиращите зна€т какво получават в зам€на.

¬ противовес на това интернет рекламата дава право на избор. –азгледано в дълбочина, това твърдение разкрива не само възможността, ко€то една реклама в интернет дава на потребител€ да реши дали да се "занимае" с не€ или не, но и да разпредели сам времето си. Ќа публиката й харесва да има властта да реши дали да кликне на даден рекламен банер и дали да го стори преди, след или докато чете дадена стати€ или разглежда уебсайта, на който тече рекламата.

ƒругото предимство на онлайн рекламата е, че т€ е интерактивна. “ова е една от важните причини все повече бюджети да се отдел€т за не€. »нтерактивността не се израз€ва само в анимираното движение на красива банер реклама, а в опци€та един потребител да извърши дадено действие, след като кликне върху банера. “оест, вс€ко малко банерче въвлича потенциални€ клиент в един "диалог" с марката и продукта.  лик на банер може да отведе този потребител на интересна инициатива. “ова може да бъде игра, в ко€то той да остави свои данни и да прекара н€колко минути с даден продукт или услуга. ћоже да бъде тест, който чрез награди или интересно съдържание да стимулира посетител€ да го попълни. “ака рекламодател€т събира обратна информаци€ от клиентите си за това, което продава, разбира мнението им за своите марки, оцен€ва познани€та на таргет групата си. ћоже да се приложи също и вайръл кампани€, ко€то кара потребителите да препращат един на друг интересно съобщение, покрай което минава и леката, ненатрапчива реклама. —ъответно, използвайки възможностите за интерактивност на интернет, рекламодател€т получава много повече от "облъчване" на публиката, той получава контакт с не€, и то без да € "нервира".

» не на последно м€сто: рекламодател€т знае за какво плаща. »нтернет рекламата в Ѕългари€ обикновено се заплаща като цена на 1 000 импресии/излъчвани€ без значение кога потребителите ще вид€т даден банер. –екламодател€т не плаща на база рейтинг. ѕиковите часове н€мат значение. “ой заплаща за своите 1 000 души, на чийто екран се е заредил банерът. —лед протичане на кампани€та е €сно точно колко хора са кликнали на банера, колко са се регистрирали в играта/инициативата, какви са те, какви са техните данни, колко време са прекарали с марката/продукта/услугата.


ѕечат на офертатаѕечат