оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒлъжностна характеристика - планински водач
ƒата: 2004-10-25

—лед завършване на професионалното обучение по специалността планински водач, обучавани€т тр€бва да знае:

 • ƒа е придобил знани€ по географи€, истори€ и култура на Ѕългари€
 • √еографската характеристика на планините в Ѕългари€
 • “уристическата политика на страната
 • Ќормативно-правната уредба на туризма в Ѕългари€
 • ¬ъзможните опасности в планината и начините на предпазване
 • ћедико-биологичните особености на планинското натоварване
 • —тандартите на придружаване и водене на туристи в планината
 • ƒа има познани€ по топографи€
 • “ехнологичните процеси на туристическото обслужване
 • “ерминологи€та на туристическото обслужване
 • —оциално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • «дравословни и безопасни услови€ на труд
 • ƒа прилага комуникативни умени€ спр€мо туристите

—лед завършване на професионалното обучение по специалността, обучавани€т тр€бва да може:

 • ƒа изготв€ планински маршрути с различна степен на трудност
 • ƒа придружава и води туристи съгласно всички правила за водене в планината
 • ƒа провежда спасителни меропри€ при нужда и да оказва долекарска медицинска помощ
 • ƒа се движи и води в непозната местност
 • ƒа изготв€ анимационни програми за различни периоди на престой на туристите Ц 7, 14 и 21 дни
 • Ѕързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки

ѕечат на офертатаѕечат