оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒлъжностна характеристика - аниматор
ƒата: 2004-07-16

—лед завършване на професионалното обучение по специалността аниматор, обучавани€т тр€бва да знае:

 • ƒа е придобил знани€ по географи€, истори€ и култура на Ѕългари€
 • ƒа е придобил знани€ по географи€, истори€, култура на √ермани€, јвстри€ и Ўвейцари€
 • Ќародопсихологически особености на немскоезичните народи
 • —тандарта на анимационното обслужване
 • “ехнологичните процеси на туристическото обслужване
 • “ерминологи€та на туристическото и анимационното обслужване
 • ќрганизационни връзки и взаимоотношени€ в хотела
 • —оциално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • “ехниката на подготовка на анимационната програма Ц гримиране, облекло, сценични испециални ефекти, осветление и др.
 • «дравословни и безопасни услови€ на труд
 • ƒа прилага комуникативни умени€ спр€мо туристите
 • ƒа има познани€ по културологи€
 • ƒа има познани€ по маркетинг и реклама
 • “уристическата политика на страната

—лед завършване на професионалното обучение по специалността УаниматорФ, обучавани€т тр€бва да може:

 • ƒа изготв€ информационно табло
 • ƒа провежда информационни срещи за новопристигнали туристи
 • ƒа изготв€ анимационни програми за различни периоди на престой на туристите Ц 7, 14 и 21 дни
 • ƒа изготв€ специализирани анимационни програми за деца
 • ƒа организира съревнователно-отборни игри и приобщителни меропри€ти€
 • ƒа провежда и води излети и екскурзии в района на курорта, да води екскурзоводски беседи по време на пътуване
 • Ѕързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки

ѕечат на офертатаѕечат