оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

¬ход€щи тестове за ÷ентъра за професионално обучение на планински водачи
ƒата: 2004-11-24

≤. “ест по общи познани€ за Ѕългари€

 • ƒата
 • Ќачален час
 • ћ€сто
 • Ќеобходими пособи€

≤≤. ѕри €в€ването си на теста кандидатите тр€бва да нос€т:

 1.  опие от дипломата си за завършено средно образование Ц остава в ÷ѕќ
 2. ћедицинско свидетелство Ц остава в ÷ѕќ
 3. лична карта Ц само се показва
 4. такса 5 лв. за разглеждане на документите (издава се приходен ордер на м€сто)

ѕредстав€ се изпитната комиси€.

“естът е писмен и е с продължителност 1 час. –езултатите се съобщават писмено на кандидатите най-късно до 10 дни от полагането на изпита.

≤≤≤. “ест по физическа подготовка и кондици€

 • ƒата
 • Ќачален час
 • —борен пункт

ѕредстав€ се изпитната комиси€.

≤V. ѕротичане на теста по физическа подготовка и кондици€

 1. ѕри €в€ването си на теста кандидатите тр€бва да нос€т екипировка по приложени€ списък.
 2. Ќа кандидатите се раздава карта на района на теста с нанесен маршрут и описание на маршрута.
 3.  андидатите се претегл€т и им се определ€ теглото на раницата.
 4. –аницата се претегл€ и се коригира до необходимото тегло.
 5. ѕрави се устно техническо описание на теста и се посочват местата на контролните постове и различните упражнени€.
 6. ƒава се старт на теста.

V. —лед приключването на теста се съобщават резултатите от него. —ъгласно ѕравилника на ÷ѕќ се допускат възражени€, по които комиси€та по изпита се произнас€ веднага.

V≤.  андидатите се уведом€ват писмено дали са приети в ÷ѕќ най-късно до 10 дни от полагането на изпита


ѕечат на офертатаѕечат