оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

“ренинг програма за усъвършенстване на управители
ƒата: 2005-12-10

“ренинг програма включва модулите:

 • ѕосрещане и настан€ване на гости
 • ќтношение към редовни клиенти
 • »зучаване навиците на консумаци€ на гостите и запомн€нето им
 • ѕродажба на определени €сти€ и артикули от менюто
 • »зпращане на гостите и анализиране на информаци€та за престо€ им
 • —ъбиране на база данни за клиентелата
 • »нструктаж, контрол и мотиваци€ на подчинените

—лед приключване на тренинг програмата управител€т придобива и затвърждава следните умени€ и навици:

 • да прилага и поддържа стандарти за качество на обслужване
 • да измерва с количествени показатели нивото на представ€не
 • да събира данни, които да използва за подобр€ване и премахване на слабите страни във ¬аши€ бизнес и да усъвършенства силните
 • да реагира на отзивите на клиентите с вземане на реални решени€
 • да постав€ клиента в центъра на вниманието с мотото Д лиентът винаги има правоФ
 • да обучава, организира, контролира и мотивира персонала си

ѕечат на офертатаѕечат