оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–абота на граждански договор
ƒата: 2006-08-27

¬ъпрос:

–абот€ на граждански договор, а работодател€т ми го тълкува като трудов. ѕрави бележки, че закъсн€вам и ми намал€ва заплатата, когато съм в "отпуск". “ърс€ компетентна помощ. ƒоколкото съм запознат, гражданските договори са обвързани с резултат, а не с отработено време.

ќтговор:

√раждански€т договор е разновидност на договора за изработка, уреден в чл. 258 и следващите на «акона за задължени€та и договорите. “ова е договор за предостав€не на определен резултат срещу възнаграждение. ѕо това се различава от трудови€ договор, който е за предостав€не на работна сила. “ака че, ако работите по граждански договор, то в него тр€бва да е посочено какъв резултат се очаква от вас - например да привлечете петима нови клиенти, да направите макет на самолет и т.н., и в какъв срок тр€бва да направите това.

ѕоръчващи€т, както се нарича отсрещната страна по договор, има право да изисква резултат в уговорени€ срок и с уговореното качество. “ой н€ма право да постав€ изискване за работно време, нито пък вие тр€бва да искате разрешение за отпуск. јко се докаже, че тези елементи присъстват във ваши€ граждански договор, то той ще бъде приет от съответните органи за прикрит трудов договор.


ѕечат на офертатаѕечат