оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕет стъпки за по-сигурно пътуване
ƒата: 2009-09-09

“рагеди€та в ќхридското езеро през септември 2009 г. насочи вниманието и върху туроператорските фирми. “ова е поводът да проверим и припомним какво можете да направите, за да тръгнете на екскурзи€ по-сигурни.  ак да проверим с каква компани€ ще пътуваме, какви са правата и отговорностите ни, кога може да разчитаме на агенци€та в случай на инцидент и кога отговорността си е само наша.

—тъпка 1: ѕроверка на компани€та, с ко€то пътуваме

»збрани€т туроператор тр€бва да е регистриран по закона за туризма, за да има право да организира пътувани€. Ќеговата регистраци€ може да се провери по н€колко начина. ≈дини€т е на м€сто в офиса, където сертификатът за регистраци€та на компани€та тр€бва да е окачен на видимо м€сто. ƒруги€т начин за проверка е в интернет, макар че той не е 100% сигурен. Ќа страницата на бившата вече агенци€ по туризъм www.tourism.government.bg има списък на легитимните туроператори и туристически агенции. ѕрактиката обаче показва, че в списъка има пропуски. ќсвен регистраци€ всеки туроператор тр€бва да има и сключена професионална застраховка. “€ гарантира, че при евентуален фалит на компани€та ще има пари за прибирането на туристите. “ретата възможност е прерав€нето на онлайн форумите. јко фирмата е имала пропуск, твърде веро€тно е недоволни туристи да са изразили €да си в мрежата.

—тъпка 2: ѕроверка на избраната екскурзи€

ћного е важно клиентът да се информира какво точно получава срещу пакетната цена, ко€то плаща. Ќе е достатъчно да прочете в сайта на туроператора какво включва екскурзи€та.  лиентът тр€бва да подпише и получи копие от договора с туроператора. ќсвен това тр€бва да изиска писмена информаци€ за подробната програма на екскурзи€та с най-малките детайли - категори€ на хотела, видове допълнителни екскурзии и т.н. ќще по-добре ще е, ако тази информаци€ е на бланка на туроператора. “ака клиентът ще може да има претенции, ако не получи това, което му е обещано и за което си плаща.

—тъпка 3: ѕълен пакет от документи

«а да е сигурен, че правата му са защитени, клиентът тр€бва да получи от туроператора пълен набор от документи. “ова са:

  • договор за организирано пътуване
  • подробна програма за пътуването
  • касова бележка и фактура
  • ваучер за предостав€ните услугите
  • самолетни или автобусни билети
  • полица за медицинска застраховка
  • копие от сертификат за сключена застраховка за отговорност на туроператора
  • копие от пълните услови€ на задължителната застраховка "ћедицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувани€ извън страната.

» за да е сигурно, че сте получили всичко това, можете да искате и приемо-предавателен протокол.

—тъпка 4: јко имате оплаквани€

јко не получите това, което ви е обещано, след завръщането си може да се оплачете пред  омиси€та за защита на потребителите. «а да е валидно оплакването ви обаче, тр€бва на м€сто, по време на екскурзи€та, да докажете, че има разминаване между предлаганата и получената услуга. Ќапример ако сте си платили за 4-звезден хотел, а сте настанен в 3-звезден, тр€бва да вземете н€какъв документ от хотела, който удостовер€ва, че е три звезди. »ли ако ви е обещана празнична гала вечер€, а такава н€ма, тр€бва да помолите представител на ресторанта да ви подпише вид протокол за разминаването.

—тъпка 5: √аранци€та за сигурност

“уроператорът носи отговорността за всичко, което е описано в договора. »ли негови€т партньор, доставчик или подизпълнител, който предостав€ услугата. Ќапример, ако екскурзи€та включва разходка с автобус до местна забележителност, отговорността е на фирмата, ко€то предостав€ автобусната услуга. «а да е в сила отговорността, тр€бва да са подписани договорите с правата и задължени€та на страните още преди началото на екскурзи€та.


ѕечат на офертатаѕечат