оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–ол€та на менюто
ƒата: 2003-09-26

 аква рол€ играе менюто във ваши€ бизнес? ƒали то е една необходимост, ко€то помага да предадете на клиентите си информаци€ за продуктите и цените, които предлагате или е нещо много по-комплексно Ц първото впечатление, което клиентите придобиват за характера на ресторанта ви Ц изложение на вашето послание към т€х?

Ќав€рно има моменти, когато чувствате, че предпочитани€та на клиентите се промен€т, било поради промен€щи се разбирани€, нови тенденции или поради факта, че н€кои артикули от менюто ви се см€тат вече за нездравословни. ¬ други моменти си задавате въпроса, каква част от клиентите идват заради това, което сте включили в менюто си, има ли уникалност в него Ц нещо, което ви отличава от конкуренци€та на пазара?

“ова са само част от неизбежните въпроси, които всеки ресторантьор и хотелиер си задава, с цел да оптимизира качеството на продукци€та си и да се радва на по-гол€м успех сред клиентелата си.

 ритерии на професионалното меню

  • —ледете отблизо световните, европейски и български концепции и тенденции.
  • ѕри изготв€не на менютата се допитвайте до колеги, мениджъри, готвачи, бармани и дизайнери.
  • јкцентирайте върху уникалността, това може да бъде самото меню, типа храна, размера на порциите, начина им на сервиране, начина им на приготв€не.  омбинациите им н€мат лимит.
  •  огато създавате менюто, подчинете цели€ процес на критерии като функционалност, посто€нство и практичност на отделните артикули и включени продукти, както и на менюто като ц€ло. “ака то следва всички специфични изисквани€ и е съобразено с тематиката и желани€ план за развитие.
  • ѕри отпечатване на менюто се обърнете към рекламна агенци€ или студио за предпечатна подготовка и дизайн, които могат да ви предложат професионални решени€ за написване на менюто, рецепти и калкулации, дизайн и оформление, помощ при избора на обем на менюто, печат или ц€лостен продукт Ц от планирането до завършени€т вид.
  • ѕостарайте се вашето меню да има професионален превод на "жив" английски език.

ѕечат на офертатаѕечат