оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—тепен на удовлетвореност на клиента
ƒата: 2005-04-17

ѕќћЌ≈“≈: «а ¬ас качеството е инвестици€, за госта - прежив€ване!

ќценка през погледа на клиента

 • Ќаличието или липсата на посто€нни клиенти е факторът, който ни прави успешни или погубва бизнеса ни
 • ¬еликолепното обслужване не е еднократен акт, то тр€бва да е посто€нно, гъвкаво и универсално
 • „есто добри€т дизайн, автентичната обстановка и превъзходната храна не са достатъчни Ц нужни са персонално отношение и внимание


—тепени на удовлетвореност и ло€лност но гостите
в сферата на туристическото обслужване

≤ —тепен на въодушевление

 • ѕозитивна реклама от уста на уста
 • Ќиска чувствителност по отношение на цените
 • Ќай-висока степен от страна на клиентите
 • –азнообразни допълнителни анимации за клиентите
 • √остите в рол€та на бизнес съветници
 • ≈моционална чувствителност но отношение на качеството
 • ¬исока степен на Guest Life - Time Value

≤≤ —тепен на задоволство

 • «она на равнодушие (индеферентност)
 • «асилена чувствителност към цените
 • —лаба ло€лност на гостите
 • «адоволството е на база получени услуги според очаквани€та
 • «амен€емост но продуктите (услугите)

≤≤≤ —тепен на недоволство

 • Ќегативна реклама от уста на уста
 • Ћипса на посто€нни гости
 • ¬исок процент на отлива на туристи

ѕечат на офертатаѕечат