оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

¬итрината - нещо повече от визитна картичка на офиса
ƒата: 2006-01-02

“ърговската улица и множеството преминаващи по не€ потенциални потребители са първата предпоставка за взаимодействие между потребител и продукт. ¬итрините на офисите са основата на това взаимодействие. “е са не само визитната картичка на фирмата и марката, но и най-силната реклама при избор измежду множество подредени една до друга туристически агенции на търговската улица.

≈фектната витрина има способността да привлече вниманието не само на целенасочените клиенти, които избирателно посещават туристическите офиси, но дори на онези случайни минувачи, забързани в ежедневните си задължени€. ¬итринната реклама цели да привлече вниманието, да обещае прежив€ване и настроение.

ѕодборът на дестинации, начинът, по който те са аранжирани и посланието, което нос€т, е първото впечатление от запознанството с клиента. —поред начина на аранжиране на предложени€та за пътуване витрините могат да нос€т различно послание и да постигат различни цели.

¬итрини на известните туристически фирми като Ѕалкантурист, јлма “ур или —ънлайт “равел пресъздават прежив€ване и успешно усп€ват да вдъхнат живот, емоци€ и настроение на офертите, които продават. “е пресъздават реални състо€ни€ за пътуването, културните обекти и анимациите на м€сто, като превръщат витрината в сюжет. “ака, освен че дар€ват емоци€, те провокират туриста да открие личното прежив€ване и представата за конкретната дестинаци€. “акива витрини пресъздадат културата на марката и идентичността на туристите, които получават ваучера за пътуването.

—пециализираните витрини показват различни екскурзии от една и съща група и имат за цел да информират потенциалните купувачи за наличното разнообразие. ’арактерни са за офисите, в които се продава определен регион или страна. ќсвен с разнообразието от оферти и техните цени, тази подредба дава възможност на потребител€ да се запознае с допълнителна информаци€ като местните забележителности, местата за пазаруване, включените анимации и т.н. ѕриоритетно м€сто заема продуктът в промоци€, който тр€бва да се забел€зва отдалеч.

 омбинираните витрини дават възможност да се представ€т всички туристически оферти, които се предлагат от агенци€та по много различни начини, в съответствие с ц€лостната визи€ на туристическата фирма. ћного често такъв вид витрини са характерни и подход€щи за автобусни и самолетни екскурзии в чужбина или морски и планински почивки в страната, в които дори малки€т фамилен хотел Ѕащин кът в  опривщица може да бъде закупен за уикенда. “ези витрини обикновено са много привлекателни, защото дават бърз безплатен съвет за актуалните почивки и още едно предложение къде би могъл да отдъхне потребител€т.

—месените витрини, на които се излагат всички оферти от различно естество, все повече отстъпват м€сто на онези, които привличат внимание със сво€та изключителна семплост. ќбикновено те нос€т посланието за елитно пътуване и изтънченост, неприсъщи за масови€ потребител. “е са по-малки, затъмнени са и не позвол€ват на всеки минувач да се докосне до уникалността на предложението. ÷ените никога не се излагат. ”никалността е безценна.

ћасови€т потребител със сигурност ще се впечатли повече от т.нар. открити витрини, които са широки, светли и дават възможност да бъдат вид€ни всички дестинации на агенци€та. ќфертите по тези витрини са оцветени по направлени€ и е задължително да се постав€т цени, особено ако е достатъчно видима разликата в цената вследствие на промоци€, чартър или групово пътуване.

¬ажна рол€ в позиционирането на офертите на витрината играе възможността предложени€та да са подредени по начин, който позвол€ва те да бъдат видени по градове. Ќаселените места се изписват с едър четлив шрифт, който позвол€ва лесно да бъдат забел€зани от минувачите, които почти винаги минават покрай витрината и почти никога срещу не€.

ќсновно преимущество на витринната реклама е възможността да се описва програмата на пътуването. Ќе се препоръчва да се задържат предложени€ с изтекла дата или за които местата са се изчерпали, или не се продават в този офис на фирмата. ћного често потребител€т влиза в офиса, защото е бил привлечен от конкретна екскурзи€, ко€то е вид€л на витрината и липсата на точно това пътуване би го разочаровало.

—ъществен момент за постигане на ефективна витринна реклама е процесът по обнов€ване на витрините. “ой се определ€ до гол€ма степен от мащабите на населените места. ¬ по-големите градове обнов€ването се препоръчва да става на 7-10 дни, а в по-малките градчета препоръчваме да поднов€вате списъка с екскурзии един път на две седмици.

¬итрината, като вс€ко друго рекламно средство, се оказа достатъчно ефективна, особено когато напълно промени универсалното си предназначение и провокира с неочаквана изненада. √орещо препоръчваме да сключвате договори с новооткрити хотели или обекти, за който се шуми в медиите. ѕоставете офертата на видно м€сто на витрината и клиентът със сигурност ще бъде привлечен. “ака витрината на ваши€ офис ще бъде в тон медийните настроени€ на туриста.

√еорги ƒушкин


ѕечат на офертатаѕечат