оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«астраховка на туристи и гости
ƒата: 2005-05-31

«астраховката е валидна за чуждестранни граждани - организирани туристи, от граничен пункт, при влизане в –епублика Ѕългари€, до граничен пункт при напускане територи€та на страната от датата на първата регистраци€ в застраховани€ туристически обект до последната регистрирана дата на престо€, т€ е валидна и за деца до три години, при условие че родителите им или придружаващите ги лица са регистрирани в туристически€ обект.

«астрахователното покритие за злополука е валидно и по време на организирани екскурзии в чужбина, когато застраховани€т не е освободил заеманите от него помещени€ в туристически€ обект и заплаща застрахователна преми€ за времето на екскурзи€та. «астраховка на туристи и гости при престо€ им в туристически обекти покрива следните рискове:

  • —мърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука: в случай на смърт от злополука на законните наследници на застраховани€ се изплаща застрахователната сума.
  • ѕри трайна загуба на трудоспособност от злополука на застраховани€ се изплаща обезщетение, представл€ващо такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубена трудоспособност, установен от застрахователно-медицинска комиси€.

ƒимитър “отов


ѕечат на офертатаѕечат