оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 акво да правим, ако създадем причина за автопроизшествие?
ƒата: 2001-06-05

Ѕедата се случи...


јко сте причинили пътно транспортно произшествие (ѕ“ѕ), но вече сте си купили застрахователна полица, първо се успокойте - тогава ще имате минимум проблеми. »звикайте служителите на  ј“ и не местете автомобила до пристигането им.

Ќищо не обещавайте!

—ъобщете на други€ участник в ѕ“ѕ, че сте имате застраховка гражданска отговорност и се постарайте до идването на  ј“ да не водите никакви преговори за виновност на който и да е от участниците в ѕ“ѕ и най-вече не се обвързвайте с поемането на каквато и да е вина.

≈динственото, което може да съобщите на други€ участник е номера на вашата застрахователна полица.

–ешението за степента вина вземат органите на  ј“. «атова не е необходимо доброволно да се нагърбвате с признани€ на личната си вина докато дежурната група не вземе решение. ƒокато не се оформ€т протоколите от  ј“ не правете за€влени€ за срокове на изплащане от трети страни и не обсъждайте сумата на вашето застрахователно покритие. — тези решени€ изц€ло ще се нагърби вашата застрахователна компани€. Ќе пропускайте, в указани€ срок, да уведомите ваши€т застраховател за произтеклото ѕ“ѕ. јко н€колко дни след произшествието получите призовка за оглед на ваши€ автомобил е необходимо веднага да уведомите застраховател€ и се постарайте негов представител да присъства на огледа.

в-к ѕътешествие


ѕечат на офертатаѕечат