оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

јко полетът закъснее
ƒата: 2012-07-03

ѕри закъснение на полет над 2 часа, имате право на храни, напитки, безплатни съобщени€ по телефон, факс или имейл.

 огато закъснението е над 5 часа, ако решите да не пътувате, можете да си искате обратно пълната стойност на платената за самолетни€ билет цена.

 огато отм€ната на полета е за следващи€ ден, пътниците имат право на настан€ване в хотел и трансфер до него, плюс обезщетение за отменен полет от 250 до 600 евро, в зависимост от разсто€нието. »зключение се прави само когато има извънредни обсто€телства за отм€ната на полета.

≈вропейски потребителски център (≈ѕ÷)


ѕечат на офертатаѕечат