оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ак да организираме семинар
ƒата: 2007-05-21

ќрганизирането на семинар или обучение, започва с една от най-важните стъпки - намирането на подход€ща конферентна зала или семинарна зала. “€ тр€бва да бъде на удобно за всички участници м€сто. ѕредпочитани семинарни зали са обикновено тези, които се намират в хотели. “ака се съчетава удобството на доброто разположение и възможност за почивка. ќбикновено хотела предлага всичко необходимо за доброто протичане на семинара или обучението. ≈дна много добре оборудвана технически конферентна зала тр€бва да предлага проектор с екран, мултимеди€, кабелен и безжичен интернет, без които е немислимо адекватното протичане на едно обучение.

¬ повечето хотели има избор от конферентни зали с различен брой места. јко семинара или обучението се провежда в тесен кръг от хора, малката, кокетна, добре оборудвана конферентна зала е най-подход€ща за провеждането му. —ъздава се непринудена и при€телска атмосфера, ко€то олекот€ва и допринас€ много за по-пълноценното усво€ване на материала на семинара.

јко обучението има за цел да достигне до по-гол€м кръг от хора, гол€мата, с много места и простор зала е подход€щи€т избор. “€ тр€бва да е снабдена с гол€м екран и добра озвучителна система, за да може да достигне информаци€та до всички участници.

¬ зависимост от продължителността на обучението и групата от хора, за които е предназначена може да се избере хотел извън града и да се съчетае почивката с пълноценно проведено обучение. “ака се създават и по-близки връзки между участниците. ѕри по-дългосрочни обучителни курсове, конферентната зала в хотел, който се намира в града е удобна за всички. ƒостъпна и с възможност за провеждане на семинар дори и в извънработно време, ако не е възможно това да се направи по друго време на ден€.

ќсвен подбирането на подход€що место, при организирането на семинар или обучение, е важно да се осигур€т материали за всички участници. ќт гол€мо значение са рекламните материали - химикали, папки, визитни картички, за да може да има обратен контакт. ѕоканите за семинара тр€бва задължително да съдържат м€стото на провеждане, програмата на семинара, точен адрес и телефони за контакт, темата на семинара и кой го организира. “р€бва да се помисли за табелки с името на всеки участник в семинара и организаране на кафе паузите, и закуска или об€д, с кетъринг фирма, предложена от хотела или организирани от сами€ хотел. јко има участници от друг град или населено м€сто, е необходимо да се резервира в хотела, в чи€то конферентна зала се провежда семинара, ста€ за по-гол€мо удобство на участниците.


ѕечат на офертатаѕечат