оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ак да подготвим бизнес обучение
ƒата: 2008-08-11

ѕроцеса по подготовка по провеждане на обучение привидно изглежда лесно и бързо изпълнимо. «а съжаление, когато започне организаци€та на курса се оказва, че не сме предвидили много малки на първи поглед неща, който в последствие се оказват доста важни за обучението.

ѕреди избора на зала е добре да си разпишем с възможно най-гол€ми подробности какво ни е необходимо за провеждането на планирани€ курс или семинар. ѕо този начин ще можем €сно да определим без какво не можем за да осигурим на курсистие и лекторите т. нар. минимум услови€.

Ќай-много време се отдел€ на избора на семинарна зала Ц м€стото където ще се проведе обучението. —поред вида обучение, изисквани€та към залата могат да бъдат различни, но основното във всички случаи е къде се намира залата.  олкото и добре да е организиран курса, какъвто и интерес да има м€стото на провеждане е от гол€мо значение. ќсобенно в градове, като —офи€ и ¬арна, където движението е натоварено, избора на конферентна зала или семинарна зала на близко и удобно м€сто за курсистите е от гол€мо значение.


ѕечат на офертатаѕечат