оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ак да изберем семинарна зала
ƒата: 2010-04-17

¬ основата на успешното организиране на фирмено бизнес събитие - семинар, конференци€, представ€не на нов продукт, фирмено обучение, тренинг или сватбено тържество, винаги стои избирането на подход€що м€сто за провеждането му. Ќай-подход€щи€т избор за провеждането на дадено фирмено или организирано, под формата на конференци€ на дадена тема, събитие е конферентната зала.

ќбикновено, изисквани€та и услови€та към подход€щата конферентна зала, завис€т от естеството на организираното представ€не, за колко гол€ма група от хора е предвидено и какви технически изисквани€ са необходими да бъдат изпълнени, за да може да се проведе максимално успешно и да изпълни целите, които са в основата на организирането на събитието.

ѕървоначални€т избор на подход€ща конферентна зала, започва с бро€ места и начина на подреждането им в залата и дали има възможност за промени в разпределението на сед€щите места, за по-добро организиране на презентаци€, обучение, конференци€, семинар или сватба. —лед това, тр€бва да се съобрази и избере удобно за участниците м€сто на конферентната зала.

ѕовечето хотели предлагат добре обзаведени и ободрудвани конферентни зали, които могат да покри€т техническите и интерьорни стандартни изисквани€, изисквани при търсенето на м€сто за провеждането на бизнес семинари, фирмени организирани обучени€ и конференции.

Ќе на последно м€сто по важност, при организирането и подбирането на конферентна зала, е техническото оборудване, което предлага и дали то е в съответствие с техническите изисквани€ на провежданото събитие. ќсновните изисквани€ са да има мултимеди€, достатъчно гол€м за размерите на залата екран, който да се вижда еднакво добре от всички сед€щи и ако са предвидени и правосто€щи места, микрофон и флипчарт. «адължително услови€ е наличието на кабелен интернет и Wi-Fi, които да са достатъчно бързи, за да са в помощ в реално време при провеждането на организираното събитие. √ол€м плюс е наличието на добре обучен персонал, който да улесн€ва и прави организирането и провеждането на събитието още по-при€тно и безпроблемно.

»збор на зала за семейни тържества

ќсвен в избора на конферентни зали за събити€ и обучени€, всеки от нас рано или късно започва търсене на подход€ща ритуална зала за сватби. »збора от ритуални зали в —офи€ не е много гол€м. ѕроблема често е в препълнени€ им график и липса на свободни часове. ѕолезно е да се знае, че през седмицата почти винаги има повече свободни дни и и таксата е по-ниска. –азбира се, ако планирате гол€ма сватба, е добре т€ да е през уикенда за да е удобно на всичките ви гости.


ѕечат на офертатаѕечат