оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ого да назнача на работа?
ƒата: 2003-10-29

Ќазначаването на топли и ведри хора, с нагласа да обслужват клиента с уважение и внимание, е основен компонент на успеха в съвременни€ туристически отрасъл. јко те отсъстват от офиса, н€ма значение колко обучени€ ще проведе собственикът на туристическата фирма, какви стандарти ще наложи, но н€ма да предложи на гостите си незабравимо прежив€ване.

ѕривличането и задържането на високо квалифицирани служители, професионалисти в професи€та, предопредел€ качеството на предлаганите услуги, както и възможностите за постигане на истинско гостоприемство, което ще спечели доверието и ло€лността на клиентите.

ѕроблемът с нивото на кадрите в туристически€ бизнес е все по-осезаем, но може би по-сериозна заплаха е липсата на професионално отношение, привързаност, всеотдайност и положителна нагласа за работа в сферата на гостоприемството. »зборът на подход€щ персонал далеч не се състои само в запознаване с автобиографиите и мотивационните писма на кандидатите. ƒори в личен разговор мениджърът може да бъде подведен и да си извади грешни изводи за човека срещу него.

 ак да се преодолее тънката граница между истински€ и добри€ кандидат?

¬ много случаи дори професионалната помощ на консултантска фирма не помага за правилното решение при подбора на персонал. “€ ¬и предостав€ възможности за по-ефективни управленски решени€, защото изследва и отчита не само професионални€ опит и качества на кандидатите за работа, но и техните личностни особености, поведение и нагласи.  онсултантските фирми предлагат професионална помощ единствено при подбора на скъпо платен хотелски и ресторантски персонал Ц предимно мениджъри и кадри за висшите нива в йерархи€та на обслужването.

 ато стандартна процедура се наемат психолози и специалисти в областта, които провеждат необходимите интервюта и атестиране с кандидатите за работа, като преценката им се базира, както на детайлно познаване на нужните квалификации и нагласи за работа в сферата, така и на конкретните изисквани€, които произтичат от спецификата на конкретни€ бизнес. ¬ страната функционират дузина консултантски къщи, специализирани в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, което обуслав€ по-задълбочени познани€ за специфичните изисквани€ в бранша, както и с по-детайлно познаване нуждите на потенциалните кандидати и на работодателите.

ƒобри€т служител е не само професионалист, той е личност с уникални и индивидуално специфични качества, които го прав€т ценен ресурс, допринас€щ за постигане на фирмен успех:

 • силно мотивиран в работата
 • ло€лен към фирмата
 • професионалист в обслужването
 • отнас€щ се с внимание, уважение и загриженост към нуждите на клиента
 • сподел€щ фирмените възгледи за успеха на бизнеса
 • професионално и лично ангажиран със задачите, които са му поставени
 • компетентен в сферата на услугата, за ко€то е нает

ѕродължителността на подбора зависи от срока на назначаване, от об€вената позици€, както и от наличието на заинтересовани от позици€та кандидати.

ƒесет практически съвета:

 1. Ќазначавайте всички новопостъпили служители с тримесечен изпитателен срок.
 2. Ќикога не об€в€вайте таванът на трудовото възнаграждение от първи€ месец!Ќовопостъпили€т служител тр€бва да го изработи (заслужи).
 3. Ќе се предовер€вайте на препоръки, рекомендации, ходатайства! ¬ половината от случаите бивши€т работодател цели да се освободи без ексцесии от неудобен кадър.
 4. »зб€гвайте да се обвързвате трайно с кандидати, смен€щи местоработата си вс€ка година.
 5. ѕроведете минимум три практически теста на кандидата в реални услови€ при работа в екип и с реални клиенти.
 6. ќткрийте реални€т потенциал на новопостъпили€. Ќер€дко умени€та му в паралелна сфера са по-добри от тези на дългогодишен кадър. ¬ъзможната рокада би ли повишила ефективността на офиса?
 7. Ќамерете повод да изпитате ло€лността на новопостъпили€. –езултатът от екперимента ще ви облекчи от излишни нерви и фирмени загуби.
 8. —ледете или определете служител, който да наблюдава как новопостъпили€т уплътн€ва свободното време между текущите задачи, води ли често лични разговори по служебните телефони, получава ли посто€нно съобщени€ по ICQ, остав€ ли недовършена работа след кра€ на работното време. »з€снете причините.
 9. »мате ли съмнени€ в нело€лност на новоназначен служител, незабавно се консултирайте с юриста на фирмата и потърсете нов кадър.
 10. ѕридържайте се към  одекса на труда. ѕри добър прочит той ще ви защити.

ѕечат на офертатаѕечат