оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќб€вите за работа дискриминират най-често по възраст и пол
ƒата: 2007-05-09

“ърси се барманка... до 30 години

“ърси се:

  • медицинска сестра - жена от 20 до 50 г.;
  • продавач-консултант - жена от 20 до 45 г.;
  • дистрибутор до 30 г.;
  • детегледачка над 50 г.;
  • администраторка до 40 г.;
  • барманка до 30 г....

¬ н€кои сайтове за работа подобни об€ви са масово €вление. ¬ Zaplata.bg, например, възраст и пол са посочени като опци€ за попълване в самата за€вка за об€ва и почти всички работодатели се възползват от не€. ÷ели 1582 са публикуваните там об€ви, в които изрично се търси мъж, в още повече е посочена конкретна възрастова граница.

¬същност всички работодатели, об€вили по този начин свободните си работни места, нарушават «акона за защита от дискриминаци€ (««ƒ) и подлежат на глоба от 250 до 2000 лв. ««ƒ изрично забран€ва предварителното ограничаване на кандидатите по пол и възраст, както и по етнос, образование или друг от общо 19 признака.

ќчевидно доста фирми или не познават закона или съзнателно го пренебрегват. ќб€снението е просто - посочвайки тези изисквани€, те прес€ват кандидатите още на съвсем начални€ етап от подбора и спест€ват време и усили€ за обработката на "излишни" документи.

”€звимите текстове

Ќай-честите нарушени€ във формулировките на об€вите са свързани с изискването за възраст. ѕовечето работодатели предпочитат млади хора по различни причини - може би с презумпци€та, че те са по-гъвкави и адаптивни, с по-съвременно знание и повече идеи, а обикновено и по-евтини. –еалността често доказва обратното и опитните консултанти го зна€т.

Ќапример, в агенци€та за подбор и управление на персонала "ћандей", никога не постав€т предварително изискване за възраст по чисто прагматични съображени€: "»ма позиции, спечелени на пълно основание от над 50-годишни хора. »ма много добри инженери на по 50 години. ¬се по-често обръщаме внимание на по-възрастните кандидати, след като младите все повече за нищо не стават", обобщи наблюдени€та си —ветла —имидчиева, управл€ващ съдружник в "ћандей". “€ е силно разочарована от качеството на студентите, посетили например тазгодишни€ софийски форум " ариери".

¬ същата посока мисли и доц. ƒрагомир Ѕо€джиев, управл€ващ директор на консултантска агенци€ "ƒЅ »нтерконсулт": "”беждавам клиентите си да търсим качествени€ човек, а не млади€. ѕазарът е стеснен и не бива да ограничаваме избора си с възрастови критерии", см€та той.

Ќе са изключение об€вите, в които се търс€т секретарки, сервитьорки, детегледачки. —поред председател€ на  омиси€та за защита от дискриминаци€  емал ≈юп (виж интервюто) такава формулировка на длъжността е очевидна дискриминаци€ по пол. “ук в повечето случаи не става дума за съзнателно нарушаване на закона, а за остарели стереотипи за н€кои професии. ѕоне засега в Ѕългари€ не са регистрирани драстични случаи на дискриминаци€ по полов признак още при подбора за работа. Ќаблюдени€та на доц. Ѕо€джиев обаче показват, че особено за по-ниските позиции определено се предпочитат жени.

ƒискриминаци€та по образование е тема най-вече сред юристите. Ќеотдавна  омиси€та за защита от дискриминаци€ образува преписка срещу адвокатска кантора, ко€то търси юрист с диплома единствено от —офийски€ университет "—в.  лимент ќхридски". ѕо същи€ повод обаче могат да бъдат санкционирани повечето работодатели, които искат да назначат юристи. «ащото изискването за конкретно висше учебно заведение присъства в 90% от тези об€ви за работа. ѕризнават го и самите работодатели, и посредниците за работа. ѕовечето от т€х дори го см€тат за нормално с оглед качеството на преподаване в специалност "ѕраво" в различните университети.

ѕосредниците като филтър

»стината е, че ако работодател€т е решил да назначи например млад мъж, завършил точно определено висше училище, ще го направи, дори ако не го посочи като изискване в об€вата за работа. ¬се пак изискването на закона тр€бва да се спазва. "‘ирмите, които по-често публикуват об€ви и имат специалисти по персонала, вече се научиха. ƒруги обаче, които инцидентно търс€т хора, не се замисл€т. «а т€х предварителното прес€ване по такива критерии е напълно нормално", е впечатлението на доц. ƒрагомир Ѕо€джиев.

“ъкмо затова рол€та на посредническите агенции, администраторите на сайтовете за работа и рекламните консултанти на печатните и електронните медии е изключително важна. “ъкмо те са хората, които тр€бва да обръщат внимание на клиентите си, когато са на път да нарушат закона. ќще повече че и те нос€т отговорност, макар и частична, за съдържанието на публикуваните об€ви.

Ќ€кои от т€х обаче не см€тат за свое задължение да консултират или по н€какъв начин да ограничават работодателите по този въпрос: "» аз, ако съм работодател, ще посоча пол и възраст в об€вата за работа, за да елиминирам излишните кандидатури. «нам, че могат да ни подведат под отговорност, но това не ме притесн€ва", за€ви —илви€ √еоргиева, администратор на Zaplata.bg. “€ см€та, че въпросът е решен с едно изречение, изписано с червено в рубриката " онтакти": "—айтът Zaplata.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните об€ви."

ƒругите големи сайтове за работа и вестниците са значително по-внимателни в практиката си, свързана със ««ƒ. “ърсачката в Jobspartner.bgизвади пет активни об€ви с ограничение за възраст. "“ова са по-скоро изключени€. ќт повече от година преглеждаме текстовете най-вече за пол и възраст", каза ≈лена ѕеева, администратор в сайта.

JobTiger.bg и Jobs.bg са особено стриктни - там трудно може да се намери об€ва с посочена конкретна възраст или дори формулировка, ко€то съдържа думата млад. Ќаименовани€та на позициите са неутрални или написани и в двата пола (напр. секретар/ка, сервитьор/ка). "—ледим внимателно. „есто работодателите се изкушават да включват дискриминационни критерии, но ние отказваме об€ви с такива текстове. ¬ 99% от случаите те ги коригират", коментира ѕламен ¬ушев, собственик и управител на Jobs.bg. " олегите в отдел "ѕродажби" са специално обучени да след€т за дискриминационни текстове в об€вите.  огато намер€т, те обикновено кан€т работодател€ да редактира формулировката. јко той откаже, не активираме об€вата", об€сни и изпълнителни€т директор на JobTiger.bg —ветлозар ѕетров. ¬се пак, ако се регистрира в сайта и си плати за достъп до неговата банка с автобиографии на кандидати за работа, работодател€т би могъл да търси по критерии "пол" и "възраст от-до". “ази услуга за работодател€ не нарушава ««ƒ.

"ѕон€кога законът стига до крайности, но въпреки това подкреп€м неговото съществуване, защото така се учим на толерантност", заключи ѕетров.

«а и против снимките

≈дин от най-оспорваните текстове в об€вите за работа е изискването кандидатите да приложат към документите си актуална снимка. ¬ —јў това е изрично забранено и се см€та за откровена дискриминаци€. —поред ѕламен ¬ушев от Jobs.bg там можеш дори да бъдеш изключен от подбора, ако си изпратил снимка. ѕрезумпци€та е, че кандидатът не бива да се избира по външни€ му вид, а по професионалните и личностните му качества. ќще повече че дори най-при€тни€т човек не е задължително да изглежда добре на снимка.

¬ ≈вропа, и по-конкретно в Ѕългари€ обаче практиката е по-скоро обратната. »зискването за снимка се среща твърде често. “о е почти задължително за всички позиции, свързани с общуване с клиенти, почти неизменно присъства в об€вите на банките независимо от об€вената длъжност. "—нимката служи като предварителен филтър за елиминиране, не за одобрение", признава един работодател във форума на Karieri.bg. "јми да, има значение как изглежда кандидатът, за да стигне до интервю с мен. „овек, който не уважава себе си чрез външни€ си вид, дори да е гений, рано или късно ще създаде проблем с липсата си на стил...  огато човек изглежда ограничен, той е ограничен. ќбратното невинаги е в€рно", см€та той.

 ато него мисл€т още много мениджъри в Ѕългари€. ƒо каква степен са прави е въпрос на индивидуална преценка.  омиси€та за защита от дискриминаци€ вече има сигнали по такъв повод и ще решава за всеки конкретен случай поотделно.

≈катерина ѕќѕќ¬ј


ѕечат на офертатаѕечат