оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 3)
ƒата: 2007-01-30

ѕриложение є 3
към чл. 31

 омандировъчни пари на персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства

є по ред ¬ид персонал ¬алута ≈динна средна ставка
1 Ўофьори и стюардеси при автомобилни превози щатски долари ƒо 35 щатски долара на ден при единична езда и до 27,50 щатски долара на ден при двойна езда, включително квартирни пари
2 Ћокомотивни машинисти, помощник-машинисти, кондуктори на спални и кушет-вагони, персонал на ресторант-вагони, салон-вагони, специални международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав 80 на сто от дневните пари за страната на крайната гара, определени по норматива в приложение є 2, като задължително се ползват квартири в крайните гари, осигурени от предпри€тието. ¬ случаите, когато не са осигурени такива, се признават квартирни пари срещу документ по размерите за съответната страна съгласно приложение є 2
3 ≈кипажи на въздухоплавателни средства, които лет€т с национални и регистрационни опознавателни знаци на –епублика Ѕългари€, включително екипажите на Ујвиоотр€д 28Ф - пределна ставка за всички направлени€ евро ƒо 40 евро на ден.
«адължително се ползват квартири в крайни€ пункт на маршрута, осигурени от предпри€тието. ¬ случаите, когато не са осигурени такива, се признават квартирни пари срещу документ по размерите на съответната страна съгласно наредбата, а за експлоатационни€ персонал на Ујвиоотр€д 28Ф квартирни пари се изплащат срещу документ по фактически разходи.
4 ≈кипажи на кораби, плаващи по море под българско знаме щатски долари ƒо 35 щатски долара на ден
5 ≈кипажи на български кораби, плаващи по море под чуждо знаме щатски долари ƒо 43 щатски долара на ден
6 ≈кипажи на кораби, плаващи по река ƒунав щатски долари ƒо 30 щатски долара на ден


ѕечат на офертатаѕечат